March 16, 2014

Sverigedemokraterna uppstod inte ur ett politiskt vakuum, den fascistiska myllan var redan välplöjd

Skrev den här artikeln på Newsmill 2012, men när Newsmill nu ligger nere och ämnet är mycket akuellt återpubliceras artikeln som en bloggpost.

Det är klart att Sverigedemokraterna kom någon stans ifrån, men det kräver modet
att vi ser till vår egen historik och vår egen historia. 
Detta  är något vilket vi måste ta på ett riktigt allvar, 
både för att kunna förklara och för att se helhetsbilden. 
Det är även den stora bristen i den samhällsdiskussion som är för närvarande, 
när diskussionen om vår egen historia överhuvudtaget inte finns med i bilden och 
i ekvationen.
 
Vi kan alltid betrakta Sverigedemokraterna som en extrem och liten del av det svenska samhället och vår samhällsstruktur, men det blir därmed en helt felaktig slutsats vi drar. I stället ska vi med nödvändighet se på rörelsen i sin helhet, vi måste kalla den sverigedemokratiska rörelsen och säga som det egentligen är. De kom ut ur, de växte upp ur den svenska folkmyllan och ur en långtida svensk tradition. De steg fram ur det riktigt pursvenska folkdjupet. Deras folkrörelse steg inte fram ur något vakuum som en del påstår, det borde egentligen inte behöva förklaras (Hanna Hallgren, Feministisktperspektiv 2012-11-15). De kommer undantagslöst ur en lång tradition av svenskhetens, rationalismens och exeptionalismens förtryck av minoriteter. Vilket var ett förtrycket som inte uppstod med Sverigedemokraterna, när det var åsikter vilka redan fanns på plats sedan länge och är historiskt sätt ingen större nyhet. Romer, Samer, Statare och avvikare, halta och lytta. Även slavhandel med vår gamla koloni St. Barthélemy som ett transitland av alla slavar, vår dåvarande koloni stod i centrum för all denna slavhandel. Den svenska kolonin var självaste navet i slavhandeln över Atlanten under den transatlantiska slavtriangeln (Kitimbwa Sabuni), där den även kom att beskattades av den svenska staten.
De teorier som utgör den ideologiska basen för Sverigedemokraterna, kommer även från den tid och ur de ideologier, där den äkta svenska folkstammen skulle stöpas och stöpas om rätt. Det var redan under Carl Von Linné på 1600-talet, under sina studier av Samerna. Med den kategoriseringen av Samer, som Linné utförde och även med bildandet av eugeniken, den praktiska delen av rasläran och rashygienen. 1910 då bildas Svenska sällskapet för rashygien och 1922 startade det Svenska rasbiologiska institutet (Herman Lundborg) sin verksamhet efter att representanter för alla partier i riksdagen hade motionerat om frågan. Syftet var att vetenskapligt arbeta för att bevara den svenska folkstammen och dokumentera det svenska folket. Från 1930-talet och framåt, där den första lagen kom 1935 (Levande historia). Det blev än mer accentuerat när nazismen gjorde sitt riktiga genombrott i svensk politik, när den svenska folkstammen skulle rensas från dåliga arvsanlag betydligt mer koordinerat (Gunnar och Alva Myrdal, Kris i befolkningsfrågan 1934). Det var införandet och användandet av tvångsinternering, tvångssterilisering och lobotomering som medicopolitiska, sociala verktyg för våra myndigheter och för vårdapparaten. Detta för att de skulle kunna kontrollera befolkningen, nativiteten och därmed den svenska folkstammens utveckling.
De så kallade ”Tattarkravallerna”, förföljelserna av Romerna i Jönköping 1948, även kallat för den svenska kristallnatten. Där Jönköping och andra orter skulle rensas rena från alla ”Tattare” med myndigheternas goda minne, där även polisen aktivt hjälpe till med utrensningarna. Romer och Samer kunde tvångssteriliseras lagligen ända fram till 1975. Lag 1944:133 om sterilisering/kastrering tas inte bort förrens NU, vid nyår enligt planerna. Nästa år om det nya lagförslaget (Ds 2012:46Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet”) går igenom riksdagen. Då är tanken med den nya lagen, att då ska tvångssteriliseringarna upphöra. De tvångssteriliseringar som nu utförs på transpersoner som ett lagkrav, när de saknar rätten till fortplantning och därmed även rätten till sin egen kropp; (Lag 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall). Dessa lagliga övergrepp mot transpersoner, denna praktik av tvångssterilisering och med denna pågående utrotning av en minoritet. Den medicinska praktiken ska då planerat upphöra från och med den 2 Juli 2013, om det blir som planerat vill säga. Det är ur denna den riktiga äktsvenska, den riktigt ursvenska och den äkta svenska myllan, som Sverigedemokraterna vuxit fram ur och vuxit sig starka utav. Rasbiologi och eugenik enda fram tills i våra dagar, är någon sedan förvånad över att detta riksdagsparti har ett så pass stort och starkt stöd? Stödet för sådana partier har funnits länge här i Sverige och inom samtliga partier, vi har enbart rationaliserat bort detta ur vår sinnebild.
Vi kan även se detta i hur den svenska staten behandlar migration och migrationsärenden. Bulgariska Romer beläggs med visumtvång, detta med meningen att försvåra och förhindra att de söker asyl i vårat land. Vi ser det i hur Migrationsverket hanterar asylärenden, HBT-personer utvisas utan eftertanke till länder där de aktivt förföljs av myndigheterna i sitt eget hemland. De behöver ju inte vara så öppna för att skydda sig enligt den svenska myndigheten. De utvisas till länder som exempelvis Uganda, där HBT-personer konstant är belagda med ett hot om dödsstraff och repressiva åtgärder. Eller i fallet där en Somalier utvisas. Inte till Somalia utan till ett helt annat land, när Migrationsmyndigheten inte förstår den somaliska dialekten. Men det spelar ju inte så stor roll eller hur, eller gör det det?
Eller med ett annat ordval, så gör den svenska exeptionalismen sig kraftigt påmind.

Det som har inträffat, har egentligen inte inträffat och om det nu har inträffat, så var det så lite att det inte spelade någon större roll. Men när vi gjorde det, så var det ju inte olagligt.

No comments:

Post a Comment