February 11, 2014

Theday We Fight Back

Dags att säga nej till massövervakning och masslagring av personinformation, när det sker på minst sagt skakiga och dåligt förklarade anledningar. Där slutsatser dras ur ett underlag som inte håller måttet, vilket medför dåligt skrivna lagar som förminskar våra mänskliga rättigheter. Det eliminerar fundamentet för vår rättssäkerhet, yttrandefrihet och skydd från övergrepp av myndigheter vilka agerar utefter och på grund av en mycket tveksam information. Dåligt insamlade och sammansatt information utan grund och sammanhang, innebär felaktiga och tveksamma myndighetsbeslut och eventuella ingrepp där rättssäkerhet och liv sätts på spel vid inbrytningar som den i Göteborg 2010.

Ytterligare en bortförklaring och rationallisering av fakta, bara för att Kina och Ryssland är diktaturer utesluter det inte den massövervakning och masslagring som USA, Sverige och andra så kallade demokratiska länder gör. Det är ett synnerligen farligt sätt att utveckla en demokrati på, det är samma metodik som just de diktaturer vi anklagar för övergrepp och intrång i privatlivet använder för att kontrollera sin egen befolkning, sätta fast både oliktänkande samt publicister. Det är samma metoder som våra egna bolag använder när de enbart säger att de lyder det lokala lagsystemet, när de driver verksamhet i länder som Ukraina och Belarus. Densamma bortförklaring och rationallisering för att förminska skadorna och det demokratiska underskottet för sig själva, inför den egna hemmapubliken och en eventuell kundkrets.

No comments:

Post a Comment