September 23, 2013

Polisens lägger sociogram på Romer, med avancerad programvara från IBM, i2

Varför polisen gjorde detta är mycket intressant, men att de överhuvudtaget satte upp detta register är anmärkningsvärt, så anmärkningsvärt att det tyder på en mycket långt gången hybris inom poliskåren, förklarar sådant som mentaliteten bakom Reva och mycket annat. Man gör helt enkelt skillnad på människor och människor. Ingen hos polisen har ens reflekterat över att det kan bryta mot svensk grundlag, Europakonventionen ECHR och Lissabonfördraget. Det är det absolut värsta, när det säger mer om polisen, vårt lagsystem och de rättsvårdande myndigheterna inklusive departement och den politiska översynen.

 

No comments:

Post a Comment