September 3, 2013

Inför president Obamas besök 2013, visar vi videon från Hoppets demonstration mot FRA-lagen 2008


Watch Hoppets Demonstration (fp)s del 2 Dennis Startreks Experiences Episodes Videos Blip from New Renaissance on Vimeo.

Det var då 2008 när den svenska massövervakningslagen, röstades igenom i riksdagen. Detsamma gäller fortfarande och har i högsta grad aktualiserats av skandalerna, runt den amerikanska myndigheten NSA. Där de på det grövsta har överträtt både nationell lagstiftning som internationella lagar och konventioner, när de har tagit sig rätten att bedriva både industrispionage och massövervakning, avlyssning av både FN och av Europa parlamentariker. Industrispionage under förutsättningar som de angav var för att skydda sig som nation mot terrorism och terrorister, men som nu används som ett medel mot vänner under förhandlingar. Handelsförhandlingar där de har en förkunskap om vad våra nationers delegater, Regeringar, riksdagsledamöter och förhandlare, vad de har suttit och tagit fram för att skydda vad de ansåg låg i våra nationella intressen. Förhandlingar om att skicka våra soldater till platser som Afghanistan, Libyen och troligen till andra krishärdar som DR Kongo och Syrien. Då 2008 mot samma bakgrund av terror och terrorism röstades FRA-lagen igenom, då det skulle vara för vårat eget bästa. Det är dags att lägga korten på bordet och summera resultatet, i en laga och demokratisk ordning. Eller ska vi fortsatta att spela med och låta allt bero?

No comments:

Post a Comment