August 30, 2013

Nätverket 4 september - demonstration i samband med Obamas besök


The New Renaissance Network kommer att finnas på plats, för att delta i demonstrationen den 4 September.

Det måste bli ett stopp för den massiva övervakning som bedrivas av de underrättelsetjänster och myndigheter, i den föreställningen att det skulle vara positivt för att motverka terrorism och för att komma åt dessa nätverk. Det har visat sig allt mer att det har glider över och används för helt andra motiv och mål. Som med massivt industrispionage mot vänligt sinnade nationer, där det amerikanska NSA infiltrerat det vänligt sinnade Brasilien för att förhindra att landet kan konkurrera på lika villkor. Hur det kan vara i övriga länder och i Europa har bland annat Sveriges regering har sett till att förhindra vidare utredningar, genom att tillsammans med Storbrittanien i all effekt blockera att sakfrågan utreds vidare.
"The talks, due to begin in Washington on Monday, will now be restricted to issues of data privacy and the NSA's Prism programme following a tense 24 hours of negotiations in Brussels between national EU ambassadors. Britain, supported only by Sweden, vetoed plans to launch two "working groups" on the espionage debacle with the Americans."
Sverige som har sitt eget program enligt lag från 2008, den så kallade FRA-lagen. Vi samarbetar som nation intimt med både det amerikanska NSA genom ett avtal från 2007, samt med det brittiska GCHQ, deras motsvarighte till NSA. Det måste bli ett stopp för denna hysteriska utveckling, där det som skadas är vår egen demokrati och dess utveckling. Det skadar även på ett mer personligt plan när det sätter den personliga sekretessen ur spel gentemot statsmakten, vilket påverkar både journalisters arbete och våra privatliv.

August 16, 2013

Germany is set to become the first country in Europe to introduce a third gender designation

Germany is set to become the first country in Europe to introduce a third, "indeterminate" gender designation on birth certificates. The European Union, which is attempting to coordinate anti-discrimination efforts across member states, is lagging behind on the issue. [Spiegel Online]


The law was passed back in May, but has only now been reported on, following an article this month in FamRZ -- just six weeks after Australia became the first country in the world to introduce legal guidelines on gender recognition. Under the Australian system, which applies to all personal documents, individuals can select the third category irrespective of whether or not they have undergone sex reassignment surgery or hormone therapy.

August 7, 2013

How do you feel about the olympic games in Russia?

Is it about the olympic spirit, the athletic performance, the human rights? Think of the raging homophobia instead and the economics behind the games!




Do you think the Olympic sponsors and IOC would get the message, if enough people shared thees photos and the video from The UN? Then do!