July 10, 2013

Parlamentarisk dragning om det amerikanska NSAs PRISM

För den som är intresserad av en mer fullödig presentation av PRISM, än den vi har fått via svenska media. Den intresserade bör absolut ta del av den här presentationen i det brittiska parlamentet.En av de som har föredragningen inför parlamentet är Caspar Bowden (How to wiretap the Cloud), en av medförfattarna till EU-rapporten; Est 79050 "Fighting cyber crime and protecting privacy in the cloud"
"Prof. Didier Bigo (Centre d’Etudes sur les Conflits, C&C) Mr Gertjan Boulet (under coordination of the Centre for European Policy Studies, CEPS) Mr Caspar Bowden (under coordination of the Centre d’Etudes sur les Conflits, C&C) Dr Sergio Carrera (Centre for European Policy Studies, CEPS) Dr Julien Jeandesboz (Centre d’Etudes sur les Conflits, C&C) Dr Amandine Scherrer (Centre d’Etudes sur les Conflits, C&C) Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies (CEPS) and the Centre d’Etudes sur les Conflits (C&C) "

No comments:

Post a Comment