March 7, 2013

SÅ JÄVLA PK!
Givetvis ska vi inte glömma bort, den internationella kvinnodagen. Kvinnofrid råder, eller hur var det nu igen?

March 2, 2013

Reva och vilka som bär ansvaret för hur det utförs

Behövs ett svenskt Pussy Riot, för att komma tillrätta med de konstitutionella problem vi har idag?Det är polisen som inte följer den svenska lagen och internationell rätt, under det pågående projekt Reva. Det står klart och tydligt i de direktiv som finns, att de ska följa de mänskliga rättigheterna under sitt arbeta med papperslösa. Både med Schengen och i andra avtal och lagar, det är grundlagen först och att även polisen måste följa denna är en ren självklarhet i en demokrati. Här kan aldrig polisen frånsäga sig sitt ansvar, även om  de utsätts för påtryckningar från departement och i det här fallet justitieminister Beatrice Ask (m) som anses vara kraftigt pådrivande.

Fokus:

"Men när den borgerliga regeringen och Beatrice Ask flyttade in i regeringskansliet började det hända saker. I polisens regleringsbrev för 2009 skrev regeringen att Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården tillsammans ska »öka antalet verkställigheter«. Någon sådan formulering hade inte funnits tidigare."

Citat som jag har från en person, som har blivit utsatt:

"Projekt REVA i Sthlm . . . Blir stoppad av två polismän innanför spärrarna vid slussen. Första frågan lyder: Do yoå späk ängläsch? Jag svarar att ja, men föredrar att prata svenska. Nästa fråga lyder: Försöker du vara dum i huvudet? Tredje frågan: Hur länge har du bott i Sverige och hur kom du hit? Blev uppmanad att visa mitt leg men jag vägrade . . *En skärrad och en mycket ledsen Angela* Kan detta verkligen vara lagligt?!?!?!"


 
Att det är lagar och direktiv riktade till myndigheten vilka är skrivna och formulerade på ett minst sagt besvärande sätt, inte minst för folkrätten som orsakar den typen av problematik och står i konflikt med de mänskliga rättigheterna. Det är upp till myndigheten och myndighetens ansvar att vidtala detta förhållande och hur det påverkar deras insatser i en välgrundad konsekvensanalys. Inte säga att man enbart följer order och direktiv från regering och riksdag. De fortsätter planenlig med detta förfarande som nu även kritiseras från regeringens sida av Erik Ullenhag (Fp) integrationsministern. 

SFT:
 
"Två gånger tjöt biljettspärrarna. Vid det tredje försöket lyckades Johanna komma igenom spärren med sitt SL-kort, men snabbt därefter blev hon konfronterad av två polismän, den ene i uniform och den andre civilklädd."

De använder ett förfarande där de utan en välgrundad anledning utför ID-kontroller på allmänplats där nedslagen är till 91% helt felaktiga, 9 av 10 visiterade personer har all anledning att vara upprörda. Det är ett förfarande som leder fram till och är i konflikt med internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Det är något vilket polisen gör i diktaturer eller som i det gamla nazityskland och vad det fick för följder. Vad det medförde och har medfört i senare tid vet vi i efterhand, vi tar med en välgrundad skepsis ett direkt avstånd mot detta förfaringssätt. 

Sedan krigsslutet 1945 och under de efterkommande rättegångarna och i rättegångar mot krigsförbrytelser, kan man aldrig skylla ifrån sig på befälskjedjan upp till den politiska ledningen för att undgå ansvar. Det är polisens ansvar för hur man har planlagt och exekverat dessa de egna planerna och hur den enskilde polistjänstemannen utför sina givna order på plats. Det är inte politikerna som har gjort dessa planer när det skulle kunna likställas med ministerstyre, men även politikers skuld till hur Reva exekveras ska Miljöpartiets anmälan av regeringen förhoppningsvis även kunna klarläggas och redas ut.

 

Politikerna har satt lagrummet och bestämt vad som gäller utefter lag, därefter är det polismyndigheten som implementerar lagstiftning och regleringsbrev från regeringen utefter hur de anser att de ska följas för att lösa sina uppgifter, det är inte vare sig regering eller riksdag som beslutat om Reva, det har polismyndigheten. Det är polismyndigheten som bestämmer hur de ska utföra verkställigheten av utlänningslagen, det är inte politikerna som har fastställt planläggningen och fram till en faktisk ordergivning och handling. Det är politiska beslut som ligger till grund för detta med Reva och en utökning av fastställigheten. Det är Migrationsverket som har uträtt ärenden och avslagit den sökandes begäran, det är Schengen och det är Stockholmsprogrammet från 2009 där det skrevs in om inre och yttre gränskontroll. Men absolut ingenstans i dessa avtal står det, hur gränspolis, polis och andra myndigheter ska förfara och agera i samhället för att lösa uppgiften. Det är ett myndighetsbeslut. Det vore om inte annat ett så kallat ministerstyre eller ett olaga politiskt styre, om våra ministrar och politiker utfärdar sådana order. Här är regeringskansliet mycket tydligt i sin utsaga om Reva, polisens implementering kan vara ett folkrättsbrott:

Henrik Bergquist, expert på mänskliga rättigheter:

"Regler och praxis inom folkrätten är därför tydliga; som regel ska staten ha en grundad misstanke om brott för att uppehålla en person. I annat fall är den skyldig att avstå från att inkräkta på den enskildes rätt till skydd för privatlivet, en rättighet föreskriven i artikel 8 i Europakonventionen. Bland annat härav kommer förbudet mot rutinkontroller av id-handlingar på allmän plats."

Det är således polisen som har fattat beslutet om rutinkontroll av ID-handlingar och pass, både i och utanför tunnelbana och på andra offentliga eller icke offentliga inrättningar.

Det är myndighetens skyldighet att följa och arbeta utefter befintlig lag och praxis, men även myndighetens skyldighet att säga ifrån när den inte går att implementera och vägra ett direkt ministerstyre. Artikel 8, Europakonventionen är del av svensk grundlag och av regeringsformen, vilket innebär att den är överordnad annan lag. Det blir därför myndigheternas och den enskilde tjänstemannens skyldighet att ordervägra om de givna orderna medför ett lagbrott. Detta är oavsett vilka politiska beslut som kan ligga bakom, oavsett om Billström säger till myndiheten att öka volymerna eller inte.

MEP Cecila Wikström:

"Jag, och förmodligen många med mig, kan inte acceptera att man i stället för att utreda allvarliga brott står i Stockholms tunnelbana och plockar ut alla som inte ser svenska ut med förevändning att bekämpa plankning – då måste vi reagera. Om det sedan visar sig att nio av  tio personer som polisen kontrollerar visar sig ha rätt att leva i Sverige, inte är kriminella och inte plankat, så betyder det att det polisen gör är högst obefogat. Felmarginalen är 91%!"

Cecilia Wikström (FP) om Dublinförordningen, EU-parlamentariker och rapportör för Dublinförordningen:

"För några dagar sedan framkom nyheten om 15-årige Ali från Afghanistan, som gränspolisen i Malmö envisades med att vilja utvisa trots att Migrationsverket, som beslutat om utvisningen, hade ändrat sig och ville pröva ärendet igen. Ali hade mycket ömmande skäl i form av upprepade övergrepp och en traumatisering som hade fått honom att sy igen sin egen mun."

New Renaissance:

"Med tanke på det inträffade kan man även ta i betraktelse den artikel, som Frida Johansson Metso ordförande för FARR, har som ledare i tidningen Hela Gotland. Cecilia Wikström tar även upp ämnet om den utvisningshotade 15 åriga pojken, som bland annat misshandlades av den italienska gränspolisen. Det tas upp i dagens Expressen, Sverigesradio, SvT  och i Aftonbladet om det nu vida omtalade utvisningsärendet."

Samtliga myndigheter och även regeringen måste här ta sitt fulla ansvar, för att detta kommer att upphöra och de ansvariga får ta det fulla ansvaret för vad som har inträffat.Miljöpartiet anmäler regeringen för polisens handlande mot papperslösa i Sverige. "Polisen ska inte kunna använda svepskäl som biljettkontroller för att identifiera människor", säger Maria Ferm (MP).