February 7, 2013

Sverigedemokraterna, astroturfing och orsaken till näthat

Det absoluta flertalet som söker att debattera om, tala om näthatet och orsakerna till detta hat. De synes sakna de mest basala kunskaperna därom och inte allt för sällan om den direkta sakfrågan, de egentliga orsakerna till det så kallade näthatet [Hälsingborgs Dagblad].

 "I dag omtalas ”näthat” – detta hopplöst intetsägande begrepp som kan betyda allt från nätmobbing, mediedrev på Twitter till dödshot efter ett antirasistiskt ställningstagande – betydligt oftare än internet som en plats för demokratisering och öppna dialoger."

Det finns tyvär en osaklig försmak, att som hos Bjurwald betrakta nätet som ondskan. Det onda nätet ska bekämpas. Till skilnad mot en mer kunskapsinriktad syn, erbjuda en riktig insyn till vad nätgemenskapen betyder och innebär [Elza Dunkels].

Alla måste inse att nätet inte är en särskild och åtskild del av verkligheten, det är människor som kommunicerar och absolut inga aliens.
Det näthat som många refererar till, den är oftast mycket välorganiserad och planerad. Inte som det kan tyckas en spontan aktivitet av enskilda rättshaverister. Vad som egentligen inträffar går under betäckningen "astroturfing", det är en aktivitet som inte allt inte för sällan är politiskt influerad, det är för att ta över den pågående debatten i olika nätforum och i kommentarsfälten. Det är en fråga om att enbart se till att få igenom sina egna åsikter, dränka ut andras åsikter och kommentarer med den egna propagandan. Det är ett av de absolut vanligaste förfaranden som Sverigedemokraterna använder för att propagera för sina idéer om samhället och för att utesluta andra ur diskussionen, samt för få till stånd just det hatiska debattklimatet som driver just deras sakfrågor. Med hat och hets för att göra detta mer gångbart och ett legalt sätt att beskriva sin omgivningen de med den motsatta åsikten än deras egna, vilket vi tyvär har åsett på sista tiden så gick det hem. Här har vi Billström (m) som migrationsminister, partisekreteraren Kent Persson (m) som försökte ta över den diskursen, vilket blev helt missriktat och att volymen migranter måste minska gick inte riktigt hem i deras egen partiledningen. Det är synnerligen tydligt att SD har lyckats med att till vissa delar ta hem vissa poänger, hos några av de ledande företrädarna i vad som borde vara det statsbärande partiet och som sådant dra sig för en sådan förenklad sakdebatt och felaktig problematisering av situationen.

Ett stående kriterium i debatten från Sverigedemokraternas sida det är att just deras version är den enda rätta, att påstå att de har fel är ett hot mot yttrandefriheten och därmed för det demokratiska samhället. Det ser vi i debatten om Lars Hedegaard från det danska Tryckfrihetssälskapet [Aftonbladet].

I tisdags utsattes Lars Hedegaard – ordförande i det danska Tryckfrihetssällskapet – för ett mordförsök i sitt hem i Köpenhamn. Reaktionerna i de svenska spalterna har hittills varit förhållandevis få och försiktiga. Det kan förvisso vara förrädiskt att fatta pennan innan fullödig information om händelseförlopp och förövare finns på bordet, men det faktum ett mordförsök på en politisk opinionsbildare har ägt rum borde i sig sörja för ramaskri.

Det råder ingen skrämmande tystnad över vad som inträffat, det är ett hot mot yttrandefriheten inte så mycket att orda över det. Samtidigt måste man se till orsaken, där har Lars Hedegaard och de åsikter han representerar en inte allt för trevlig klang. Det är åsikter som måste kunna kritiseras även de, utan att bli anklagad för att vara både det ena som det andra. Vilket ligger helt i anslutning till näthatsdebatten på SVT,UG den 6/2-13. Islamfientliga och islam kritiker har helt och hållet sina egna troll och nätsoldater, för att kunna astroturfa och sprida detta i kommentarsfälten och därmed förhindra just den demokratiska debatten och det fria ordet.

No comments:

Post a Comment