February 20, 2013

Polisen använder rasprofilering i sin hetsjakt på papperslösa

Helt appropå REVA och polisen, de lyder och följer bara de givna order och direktiv de får. Är det ett möjligt ställningstagande i rollen som polis, eller måste det till något mer?
Var har vi hört detta resonemang förut och i vilket annat sammanhang?

Vi lydde bara order, rent etiskt är det helt inkorrekt att säga detta. Det är helt beroende av och på i vilket sammanhang det ges, när det även kan klassas som en kriminell handling att lyda orderna. Även om det är en uttalad strategi och via styrbrev från departement och regering.
 Tack vare de grymheter och förföljelser som begicks under nazityskland, kan man inte längre säga att man bara följde order. Det är även ett personligt etiskt ställningstagande man måste göra, inför varje given order och dess tänkbara konsekvenser, när de inte vet från vilka förhållanden en viss person kommer.


Här måste varje enskild individ se till vad det kan få för konsekvenser med en ordervägran. Dels givetvis för den egna personen, dels till resultatet för en annan person av att lyda order.
Vad det kan innebära för andra både av att lyda order, som av att ordervägra. Viktigast av allt är vad det får för konsekvens, för den eller de vilket man utsätter för en viss handling.
Detta innebär givetvis att vi måste ha en poliskår och personal, som är tränad till att tänka efter först och som vågar ifrågasätta givna order och direktiv när detta påverkar utfallet.
Vad som kan vara rätt eller fel, är inte alltid en klart given rad i orderform och kan inte tas för en självklarhet.
Det är bara vi själva som kan ta ansvar för våra handlingar, resultatet av dessa och hur vi ställer oss till dessa och utfallet av handlingen.
Som det är nu måste polisen för att avgöra om en person är papperslös eller inte, använda enligt påbud kontroller i exempelvis Stockholms T-bana. När de då samtidigt med en biljettkontroll kontrollerar personernas ID-handlingar, de vet inte om dessa personer är papperslösa eller inte så hur löser polisen problemet?
Enligt uppgifter från polisen använder de sig av den misstänktes utseende, vilket i sig inte kan vara skäl nog för att misstänka en person för ett brott överhuvudtaget. Utseendet har inget med en eventuell kriminell läggning att göra, eller om det kan misstänkas att en person trotts att hen är befunnen med ett UTLÄNDSKT UTSEENDE är en papperslös eller inte.
De använder vad som skulle kunna anges som en rasprofilering, något vi inte har använt sedan ett bra tag tillbaka när denna typ av profilering inte kan ha något annat än en synnerligen tveksam vetenskaplig grund bakom. Det är en politik och metodik som tillhör den föråldrade rasbiologin till, trodde vi åtminstone. Nu vet vi bättre med polisens återinförande av detta.

"Men Johan Pehrson, gruppledare för Folkpartiet och rättspolitisk talesperson, anser att polisen ska verkställa de arbetsuppgifter de fått.
– En sak då är att det handlar om människor som ju har tagit sig hit av något skäl och som det ofta är synd om, men det är inte tillräckliga skäl för att få stanna. Jag är glad att vårt regelverk är ett av de mest humana i Europa, säger han."
Johan Pehrson (Fp) kommer enbart att hamna i samma etiska och juridiska dilemma, som den poliserna kommer att befinna sig i med ett sådant uttalande.

Fast nu vet vi att polisen enbart följer order enligt deras egen utsaga, vilket som beskrivet i början av artikeln de egentligen inte kan göra enligt det etiska resonemang som ska föras innan en order följs.


"Kill the Gays" bill från Uganda. Där det finns en uttalad önskan från regeringen i Uganda med en ny lag, som medför att det är dödsstraff för homusexualitet. För ett tag sedan ville Migrationsverket utvisa en homosexuell Ugandier dit trotts risken för dödsstraff, repressalier och en kraftig diskriminering.

2 comments:

 1. "(...) eller om det kan misstänkas att en person trotts att hen är befunnen med ett UTLÄNDSKT UTSEENDE är en papperslös eller inte."

  Du har väldigt rätt i att man inte är kriminell pga att man har ett UTLÄNDSKT UTSEENDE, men det är långt högre sannolikhet att hen är papperslös än någon som ser svensk ut.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Utseende är inget brott, eller ens en godtagbar brottsindikator eller ett godtagbart bevis för ett begånget brott. Först måste det finnas ett giltigt bevis och misstanke innan ett ingripande får utföras, vilket är enligt svensk lag, internationell rätt och överenskommelser (EU-konventionerna, FN-konventionerna). Det är ytterst en fråga om att ha ett fungerande rättsskydd, både för de egna medborgarna och även för andras länders medborgare. Vill vi ändra på detta förhållande,lär det bli svårt för oss att kunna avkräva ett fungerande rättsskydd i andra länder och från deras företrädare.

   Delete