February 16, 2013

Näthat och organiserad propagandaverksamhet

För att komma åt näthatet måste man med nödvändighet ta det hela från rätt håll, med rätt perspektiv på olika problemställningar. Det faktiska näthatet och det mest problematiska är den organiserade propagandaverksamheten, vilken inte är riktigt lik den debatt som förs om det så kallade näthatet som har varit uppe till diskussion ett tag nu. Både via artiklar i tidningsmedia, i TV och ute på bloggar. Olika divergerande åsikter har spridits via plattformar för sociala medier. Ta en stund och läs igenom både denna förtext, och den citerade engelska texten här nedanför. Den citerade artikeln från Atlas Shrugs är en sådan skrift som exemplifierar det riktiga näthatet, det som verkligen skadar. Vilket i sig inte har med nätet som sådant att göra, när det redan fanns kanaler långt tidigare än via internet.

Den politik som styrs av och från Atlas Shrugs och rörelsen bakom, är en del av det som medförde massakern på Utöya i Norge. Det är utifrån den politiken, synen på samhället och vår gemensamma omvärld där personer som Breivik fick inspiration, deltog i, delgav andra med samma eller likartade åsikter. Breivik bidrog därmed till att föra en sådan ideologi och tankevärld framåt. För att komma åt den politiken och den bakomliggande plattformen, är det ett måste att se den och inte blunda för vad den betyder och innebär. Det förmedlar ett hat som skadar på en annan samhällsnivå, den är olik de förföljelser från enskilda rättshaverister vilket vanligtvis åskådliggjörs från kommentarsfält och hatbrev. Det politiskt orienterade och organiserade hatet, kan markant försvåra yttrandefriheten med en självcensur som följd för att slippa förföljese i kommentarsfält och i hatbrev. Det är en politik baserad på en hatpropaganda som ingen riktigt tar tag i. Vare sig här hemma inom traditionella media eller inom bloggvärden lyfts frågeställningen på ett riktig bra och belysande sätt, som det gjordes under 2008 när bloggosfären manifesterade sig i Sverige. Det är en absolut nödvändighet att vi tillsammans lyfter hela denna frågeställning, att vi faktiskt belyser vad den betyder och vad den innebär när personer som Pamela Geller, en av förgrundspersonerna bakom counterjihadrörelsen börjar få ett inflytande över svensk politik, vad de faktiskt gör och hur de sprider sin politik. Vi måste se till dessa företeelser inom den politiska sfären, exemplifierade av den amerikanska Tea Party-rörelsen. De var en mycket aktiv politiskt drivande och finansstark rörelse, under det amerikanska valet och hård motståndare till Barack Obama som president.Pamela Geller och hennes beundrarskara var här under sommaren 2012, organiserade demonstrationer med hjälp av Sverigedemokraterna och med ett deltagande från EDL (English Defence League). Ingen tar egentligen ordentligt fasta detta förhållande, när vardagssverige egentligen inte tycks engagera sig speciellt mycket över de bakomliggande orsakerna och sätta sig in i dessa frågor. Det är vad en analys av Sverigedemokraternas framgångar i den politiska statistiken faktiskt pekar på, det är en politik som för medelsvensken inte ter sig direkt konstig när vi har en lång tradition av en sådan politik.

New Renaissance har tidigare tagit upp frågan om näthat och Sverigedemokraterna, i två tidigare artiklar med olika infallsvinkel och problematiseringar. Newsmillartikeln tar upp SD ur ett mer historiskt perspektiv och hur det relateras till dagens situation, den första tar upp det mer direkta politiska aktionsmönstret kopplat till sociala medier: [Sverigedemokraterna, astroturfing och orsaken till näthat] [SD följer en lång tradition av svensk rasism]
Det näthat som flertalet refererar till, som om det vore enstaka fall av rättshaverister är oftast mycket välorganiserat och välplanerat. Inte, som det kan tyckas, en spontan aktivitet av just enskilda rättshaverister. Det är en annan typ av aktivitet som utgör en helt annan typ av problematik och problematisering, den problemställningen borde gå utmärkt att lösa med redan befintliga medel och lagrum inom rättsväsendet på ett lämpligt sätt. Ingen tycks egentligen ta denna riktiga hatpropagandan för vad den faktiskt är, ta den på det allvar man egentligen borde göra. Ett av de viktigaste prerogativen att se till borde vara att det finns en finansiering bakom, som i fallet med amerikanskan Pamela Geller. Den politiska propaganda Geller ansvarar och står för, är med stöd från den Amerikanska Tea Party-rörelsen. Mellan Pamela Geller, counterjihadrörelsens störste företrädare och Sverigedemokraterna finns det ett uppenbart utbyte av tankar och av gemensamma intressen. Bloggen Avpixlat fungerar som en plattform för de nätsoldater som sprider propagandan, det är dit de hänvisar för att påvisa sina fakta och för så kallade sanningar.
Sverigedemokraterna framställer sig gärna som en gräsrotsrörelse, på samma sätt som den amerikanska Tea Party-rörelsen gör det. Bakom Tea Party-rörelsen finns tunga finansiärer med ett investerat stort intresse av att inte synas. Att synas det är vad de frontande organisationerna ska stå för, samtidigt som de ska lyda den styrande handen bakom.I am running an email I received from an Atlas reader in Norway. It is devastating in its matter-of-factness.
Well, yes, the situation is worsening. Stepping up from 29 000 immigrants every year, in 2007 we will be getting a total of 35 000 immigrants from somalia, iran, iraq and afghanistan. The nations capital is already 50% muslim, and they ALL go there after entering Norway. Adding the 1.2 births per woman per year from muslim women, there will be 300 000+ muslims out of the then 480 000 inhabitants of that city.
Orders from Libya and Iran say that Oslo will be known as Medina at the latest in 2010, although I consider this a PR-stunt nevertheless it is their plan.
From Israel the hordes clawing at the walls of Jerusalem proclaim cheerfully that next year there will be no more Israel, and I know Israel shrugs this off as do I, and will mount a strike during the summer against all of its enemies in the middle east. This will make the muslims worldwide go into a frenzy, attacking everyone around them.
We are stockpiling and caching weapons, ammunition and equipment. This is going to happen fast.
Before, I thought about emigrating to Britain, Israel, USA, South Africa, etc. for taxes and politics, but instead (although I believe we are the very last generation on earth before the return of God) I will stay and fight for the right to this country and indeed the entire peninsula, for the God-fearing people, just in case this isn't the end of the world after all. Doesn't hurt to have a backup plan.
It's far from impossible to achieve, after all my people has done it every time before, in feats that match the ancient greek, hebrew and british "legends".
Oslo and the southeast may fall easily, but there are other lines than "state"-borders drawn across this country since long before there was even a single muslim in the world, and we have held them this long, against everyone else too. We are entering a new golden age for my people, and those of a handful other countrys, but only through struggle.
Never fear, Pamela. God is with you too in this coming time. Refferenser:


[Atlas Shrugs] [Expo] [SvD] [Ulf Bjereld][Norran] [Norran] [The Guardian] [The Telegraph] [DN] [Sverigesradio] [The NewYorker] [The NewYork Times] [Motargument] [Expressen] 

No comments:

Post a Comment