February 25, 2013

Reva polisens maktdemonstration

Vi borde inte bli förvånade över polisens beteende. Det är inget annat än en ren maktdemonstration från myndigheternas sida, när de satsar på en inre och yttre gränskontroll. De gör som de gör för att det går att göra, när de trodde att ingen skulle protestera, lydiga Svensson skulle tiga still och sitta tyst ned i båten. Var det meningen. 

Hur mycket kostar det inte med ett sådant förfarandet, förutom att det är ett demokratiskt förkastligt och ett vådligt jippo som vad REVA är?
Polisen vill dessutom att den Nationella Insatsstyrkan ska ha 30 miljoner extra, för att bekämpa terrorister med en fördubbling av insatsstyrkan [SvD].


Samtidigt vet vi att våld i nära relationer är så underprioriterat, att kvinnor dör och mördas helt i onödan. Det är ett våld mot kvinnor där antalet dödsfall mycket väl och mycket snabbt skulle kunna halveras, om den typen av brott enbart prioriterades upp av polisen.

Polisen skulle mycket väl kunna utreda dessa, i stället för att lägga ned och avskriva utredningarna.


Men vad gör polisen? De är ute och jagar personer med ett utländskt utseende, när de kan vara illegala migranter. Det kan vara flyktingar som gömmer sig undan för vår egen polis och är på flykt undan från just polisstater och en statsterror mot den egna befolkningen. Det är situationen för många personer i sina hemländer och som de flyr från, Migrationsverket klarar inte av denna typ av situationer och tillsynes saknar de rätt kompetens för.

Det förfarande som polisen använder för att leta efter papperslösa, ligger helt i linie med hur vi har betett oss historiskt. det är i linje med vad som inträffade i Jönköping 1948, det var under de så kallade "tattarkravallerna" där de i Jönköping boendes Romerna skulle utrotas med myndigheternas fulla godkännande. Det gäller att sprida och frammana rätt bild av de vilka ska utvisas, de är säkert farliga terrorister.


"Människor har röstat fram politikerna, men jag tror inte att människorna har röstat fram det som pågår just nu, säger Hidayet Tercan." [SVT]

Det var inte detta som vare sig Beatrice Ask (m) eller Tobias Billström (m) talade om 2009, när Sverige skrev under Stockholmsprogrammet. Inre och yttre gränsbevakning, migrationskontroll och kontroll av flyktingströmmar, något sådant som vi ser idag var det absolut inte tal om. Enligt Beatrice Ask (m) skulle något sådant inte förekomma. Det var i ett uttalande från 2009 på Politikerbloggen, när New Renaissance satte henne och Billström på det hala [NR] [Beatrice Ask].

"I en debattartikel med rubriken Ren rädsla styr världen idag, publicerad på Politikerbloggen, förekommer en rad felaktigheter om förslaget till Stockholmsprogram. I artikeln står ”Bland annat stipuleras det om realtidstillgång till uppgifter om exempelvis medborgarnas resor, bankaffärer, mobilpositioner, internetanvändning.” Vidare påstås i artikeln att ”EU vill även harmonisera lagstiftning mellan medlemsländerna på övervaknings- och avlyssningsområdet för att undanröja legala hinder för en sådan verksamhet." 

Det var något vilket vi direkt kunde motbevisade Beatrice Ask (m), i ytterligare ett par artiklar. [NR] [NR] Något som är mycket talande för hela Revaprojektet [Polisen], är ett uttalande från Kristian Lundberg:

"Det är inte ett nytt Sverige. Det är samma gamla folkhemsrasism. Nu som då. Det är samma plikt, nu som då. Men. Vi har en plikt också i att vara människor, mänskliga – men den faktorn går inte att systematisera, väga och mäta, belöna. Den volymen går inte att räkna. Det finns ingenting mänskligt i Reva. Det är en dödsmaskin. Ingenting annat."

Kristian Lundberg Dagensnyheter.se 24-02-2013

Det har varit en del diskussioner om- och en fundamental kritik av polisen, både av arbetsmetoder, hur effektiva och duktiga de är enligt dom själva förstås och validiteten av deras påståenden.Vad som framkommer om man verkligen läser de studier, debattartiklar och uttalanden som förekommer,ser det mer ut som ett system på dekis. Det är ett system som nu försöker rättfärdiga sig och sin nuvarande organisation, med en rad olika aktioner samt olika politiska utspel. Som sedan visar sig inte riktigt stämma.


Polisen framstår i en inte allt för skön dager, de manipulerar sanningen och verkligheten för att bevisa att de har rätt [Holgersson & Knutsson]."Hbt-personernas förtroende för Malmöpolisen fick en knäck av en händelse 2010. Vid en internationell transgenderkonferens i Malmö blev fyra turkiska deltagare attackerade med rasistiska glåpord och ägg när de besökte en restaurang, och när de försökte polisanmäla påhoppen blev de kränkta av ovidkommande frågor. Efteråt berättade RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman:

–Poliserna undrade varför de ser ut som de gör och om de hade rätt att vara i Sverige."


Polisens olika utspel faller när de framstår som minst sagt orimliga, i ljuset från vad som egentligen inträffar [Sydsvenskan].

Sverige vill hemsk gärna framstå som det främsta landet, när det gäller mänskliga rättigheter och frihet från förtryck. Men vi ser nu att det inte var på detta vis, när det nu utspelas direkt inför våra ögon i T-Bana och på våra gator, i TV och i tidningar.

http://www.metro.se/nyheter/9-av-10-i-polisens-id-jakt-har-ratt-att-vistas-har/EVHmby!PMA3fueKtO7g2/
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/artikel.aspx?articleid=5787789

February 23, 2013

Rättighetsalliansen vill censurera Piratpartiet

Antipiratbyrån kallar sig numera för Rättighetsalliansen, men rättigheter för vem och för vilka?
Med vilken rätt tar de och ursäktar de sig med, när de med obskyra hot och maktmedel söker förmå både privata företag som politiska partier, att tystna i den demokratiska debatten och förhindra en laglig internetacces till andra?

Här måste vi gå ett steg längre och se vad detta i praktiken kan medföra, både för politiken i allmänhet men även för den politiska aktivismen globalt. Hur det ser ut globalt, här ser vi till hela den Arabiska våren och vad detta har medfört för den demokratiska utvecklingen. Men hur skulle det se ut och hur skulle det te sig, om Rättighetsindustrin fick bestämma över dels våra kablar, dels hur vi ansluter och vad vi fick göra via internet. Skulle den Arabiska våren få styras av vad dessa globala industrier har för ekonomiska, och politiska intressen. Då har vi en dyster framtid som få vill delta i, när vi vet att de redan sedan 2005 och Bodströms abdikering inför upphovsrättsmaffian, beordrade polisen till olagliga razzior och resultatet är vad vi nu får uppleva. Rättighetsindustrin via Rättighetsalliansen, söker nu tysta politiska partier och aktivister. Ska de politiska aktivisterna under den arabiska våren få leva och sprida demokrati och frihet, men här hemma ska demokratin och den politiska aktivismen få tystas ned helt utan något motstånd? Anna Troberg ordförande Piratartiet:

"Just nu sitter politiska aktivister tillsammans med sina familjer runt om i Sverige och försöker komma på hur man ska lösa livets praktikaliteter om det visar sig att deras politiska engagemang kan komma att kosta dem fängelse och ekonomisk ruin för all överskådlig framtid, säger Troberg. Dessa personer har inte gjort något fel. De har inte gjort något olagligt. Ändå väljer det politiska etablissemanget att tyst vända bort blicken när politiska aktivister systematiskt attackeras av en mångmiljardindustri med gudskomplex. Det visar med all önskvärd tydlighet att Piratpartiet behövs mer än någonsin."

Under dagen arrangeras ett antal demonstrationer och event, för att belysa och upplysa om situationen. För upplysning gå till Piratpartiets hemsida!
Vad man även kan göra som medborgare är som Signe Brockman (S), ställ upp för det vad som är rätt och riktigt. Skydda vår demokrati och de mänskliga rättigheterna, skydda rättsstaten och rättssamhället från att begå ett självmord.
February 20, 2013

Polisen använder rasprofilering i sin hetsjakt på papperslösa

Helt appropå REVA och polisen, de lyder och följer bara de givna order och direktiv de får. Är det ett möjligt ställningstagande i rollen som polis, eller måste det till något mer?
Var har vi hört detta resonemang förut och i vilket annat sammanhang?

Vi lydde bara order, rent etiskt är det helt inkorrekt att säga detta. Det är helt beroende av och på i vilket sammanhang det ges, när det även kan klassas som en kriminell handling att lyda orderna. Även om det är en uttalad strategi och via styrbrev från departement och regering.
 Tack vare de grymheter och förföljelser som begicks under nazityskland, kan man inte längre säga att man bara följde order. Det är även ett personligt etiskt ställningstagande man måste göra, inför varje given order och dess tänkbara konsekvenser, när de inte vet från vilka förhållanden en viss person kommer.


Här måste varje enskild individ se till vad det kan få för konsekvenser med en ordervägran. Dels givetvis för den egna personen, dels till resultatet för en annan person av att lyda order.
Vad det kan innebära för andra både av att lyda order, som av att ordervägra. Viktigast av allt är vad det får för konsekvens, för den eller de vilket man utsätter för en viss handling.
Detta innebär givetvis att vi måste ha en poliskår och personal, som är tränad till att tänka efter först och som vågar ifrågasätta givna order och direktiv när detta påverkar utfallet.
Vad som kan vara rätt eller fel, är inte alltid en klart given rad i orderform och kan inte tas för en självklarhet.
Det är bara vi själva som kan ta ansvar för våra handlingar, resultatet av dessa och hur vi ställer oss till dessa och utfallet av handlingen.
Som det är nu måste polisen för att avgöra om en person är papperslös eller inte, använda enligt påbud kontroller i exempelvis Stockholms T-bana. När de då samtidigt med en biljettkontroll kontrollerar personernas ID-handlingar, de vet inte om dessa personer är papperslösa eller inte så hur löser polisen problemet?
Enligt uppgifter från polisen använder de sig av den misstänktes utseende, vilket i sig inte kan vara skäl nog för att misstänka en person för ett brott överhuvudtaget. Utseendet har inget med en eventuell kriminell läggning att göra, eller om det kan misstänkas att en person trotts att hen är befunnen med ett UTLÄNDSKT UTSEENDE är en papperslös eller inte.
De använder vad som skulle kunna anges som en rasprofilering, något vi inte har använt sedan ett bra tag tillbaka när denna typ av profilering inte kan ha något annat än en synnerligen tveksam vetenskaplig grund bakom. Det är en politik och metodik som tillhör den föråldrade rasbiologin till, trodde vi åtminstone. Nu vet vi bättre med polisens återinförande av detta.

"Men Johan Pehrson, gruppledare för Folkpartiet och rättspolitisk talesperson, anser att polisen ska verkställa de arbetsuppgifter de fått.
– En sak då är att det handlar om människor som ju har tagit sig hit av något skäl och som det ofta är synd om, men det är inte tillräckliga skäl för att få stanna. Jag är glad att vårt regelverk är ett av de mest humana i Europa, säger han."
Johan Pehrson (Fp) kommer enbart att hamna i samma etiska och juridiska dilemma, som den poliserna kommer att befinna sig i med ett sådant uttalande.

Fast nu vet vi att polisen enbart följer order enligt deras egen utsaga, vilket som beskrivet i början av artikeln de egentligen inte kan göra enligt det etiska resonemang som ska föras innan en order följs.


"Kill the Gays" bill från Uganda. Där det finns en uttalad önskan från regeringen i Uganda med en ny lag, som medför att det är dödsstraff för homusexualitet. För ett tag sedan ville Migrationsverket utvisa en homosexuell Ugandier dit trotts risken för dödsstraff, repressalier och en kraftig diskriminering.

February 18, 2013

Kostnaderna för barn med särskilda behov ökar beror bland annat på att det inte längre finns tvångssteriliseringar

"Att kostnaderna för barn med särskilda behov ökar beror bland annat på att det inte längre finns tvångssteriliseringar".

Varför så chockade över detta uttalande från den moderate politikern, kommunalråd Charlotte Wachtmeister (M)?Det är ju enbart en vilja att fortsätta, vad som redan pågår och har pågått sedan 1930-talet.
Det är ju enbart en aktiv politik som vi har fört i Sverige sedan 1930-talet och fortgående, där 70 000 personer varav 93% kvinnor tvångssteriliserades enlig den utredning som skulle sätta stopp för sådant [PDF].

"Vid regeringssammanträde den 4 september 1997 beslutade regeringen
att tillkalla en särskild utredare för att allsidigt belysa de politiska beslutsfattarnas,
myndigheternas, forskarsamhällets och den medicinska
professionens ställningstagande och ansvar vad gäller tillkomsten och
tillämpningen av den steriliseringslagstiftning som var i kraft i Sverige
från 1930-talet fram till dess att nuvarande steriliseringslagen trädde i kraft år 1976."


1976 blev det förbjudet att tvångssterilisera romer och samer, för deras etnicitet.
Det ska vi absolut återinföra, om det ska följa den logik som Charlotte Wachtmeister (M) åskådligjör så vackert. Här måste vi på allvar säga att det bryter mot Europakonventionen och verifierat i ett domslut.

[2012-12-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
"Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen för att få byta könstillhörighet strider mot regeringsformen och Europakonventionen. Steriliseringskravet ska därför inte tillämpas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom."

I promemorian (Ds 2012:46) föreslås att kravet på sterilisering och upphävande av fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall tas bort.
Vidare föreslås följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Egentligen vet vi inte exakt hur många personer som har tvångssteriliserats sedan 1976, när det egentligen skulle bli stopp för detta förfarande. Det är givetvis sekretessbelagt vilket påbjöds i lag 1944:133 om kastrering:  6 § Den som har tagit befattning med kastrering eller med ärende angående sådan åtgärd får inte obehörigen röja vad som därvid har förekommit. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:402). Sedan årsskiftet 2012-13 har nu denna lag 1944:133 tagits ur bruk. För mer information och vidare refferenser, hänvisas till nedanförstående dokument och analys av det aktuella läget.


February 16, 2013

Näthat och organiserad propagandaverksamhet

För att komma åt näthatet måste man med nödvändighet ta det hela från rätt håll, med rätt perspektiv på olika problemställningar. Det faktiska näthatet och det mest problematiska är den organiserade propagandaverksamheten, vilken inte är riktigt lik den debatt som förs om det så kallade näthatet som har varit uppe till diskussion ett tag nu. Både via artiklar i tidningsmedia, i TV och ute på bloggar. Olika divergerande åsikter har spridits via plattformar för sociala medier. Ta en stund och läs igenom både denna förtext, och den citerade engelska texten här nedanför. Den citerade artikeln från Atlas Shrugs är en sådan skrift som exemplifierar det riktiga näthatet, det som verkligen skadar. Vilket i sig inte har med nätet som sådant att göra, när det redan fanns kanaler långt tidigare än via internet.

Den politik som styrs av och från Atlas Shrugs och rörelsen bakom, är en del av det som medförde massakern på Utöya i Norge. Det är utifrån den politiken, synen på samhället och vår gemensamma omvärld där personer som Breivik fick inspiration, deltog i, delgav andra med samma eller likartade åsikter. Breivik bidrog därmed till att föra en sådan ideologi och tankevärld framåt. För att komma åt den politiken och den bakomliggande plattformen, är det ett måste att se den och inte blunda för vad den betyder och innebär. Det förmedlar ett hat som skadar på en annan samhällsnivå, den är olik de förföljelser från enskilda rättshaverister vilket vanligtvis åskådliggjörs från kommentarsfält och hatbrev. Det politiskt orienterade och organiserade hatet, kan markant försvåra yttrandefriheten med en självcensur som följd för att slippa förföljese i kommentarsfält och i hatbrev. Det är en politik baserad på en hatpropaganda som ingen riktigt tar tag i. Vare sig här hemma inom traditionella media eller inom bloggvärden lyfts frågeställningen på ett riktig bra och belysande sätt, som det gjordes under 2008 när bloggosfären manifesterade sig i Sverige. Det är en absolut nödvändighet att vi tillsammans lyfter hela denna frågeställning, att vi faktiskt belyser vad den betyder och vad den innebär när personer som Pamela Geller, en av förgrundspersonerna bakom counterjihadrörelsen börjar få ett inflytande över svensk politik, vad de faktiskt gör och hur de sprider sin politik. Vi måste se till dessa företeelser inom den politiska sfären, exemplifierade av den amerikanska Tea Party-rörelsen. De var en mycket aktiv politiskt drivande och finansstark rörelse, under det amerikanska valet och hård motståndare till Barack Obama som president.Pamela Geller och hennes beundrarskara var här under sommaren 2012, organiserade demonstrationer med hjälp av Sverigedemokraterna och med ett deltagande från EDL (English Defence League). Ingen tar egentligen ordentligt fasta detta förhållande, när vardagssverige egentligen inte tycks engagera sig speciellt mycket över de bakomliggande orsakerna och sätta sig in i dessa frågor. Det är vad en analys av Sverigedemokraternas framgångar i den politiska statistiken faktiskt pekar på, det är en politik som för medelsvensken inte ter sig direkt konstig när vi har en lång tradition av en sådan politik.

New Renaissance har tidigare tagit upp frågan om näthat och Sverigedemokraterna, i två tidigare artiklar med olika infallsvinkel och problematiseringar. Newsmillartikeln tar upp SD ur ett mer historiskt perspektiv och hur det relateras till dagens situation, den första tar upp det mer direkta politiska aktionsmönstret kopplat till sociala medier: [Sverigedemokraterna, astroturfing och orsaken till näthat] [SD följer en lång tradition av svensk rasism]
Det näthat som flertalet refererar till, som om det vore enstaka fall av rättshaverister är oftast mycket välorganiserat och välplanerat. Inte, som det kan tyckas, en spontan aktivitet av just enskilda rättshaverister. Det är en annan typ av aktivitet som utgör en helt annan typ av problematik och problematisering, den problemställningen borde gå utmärkt att lösa med redan befintliga medel och lagrum inom rättsväsendet på ett lämpligt sätt. Ingen tycks egentligen ta denna riktiga hatpropagandan för vad den faktiskt är, ta den på det allvar man egentligen borde göra. Ett av de viktigaste prerogativen att se till borde vara att det finns en finansiering bakom, som i fallet med amerikanskan Pamela Geller. Den politiska propaganda Geller ansvarar och står för, är med stöd från den Amerikanska Tea Party-rörelsen. Mellan Pamela Geller, counterjihadrörelsens störste företrädare och Sverigedemokraterna finns det ett uppenbart utbyte av tankar och av gemensamma intressen. Bloggen Avpixlat fungerar som en plattform för de nätsoldater som sprider propagandan, det är dit de hänvisar för att påvisa sina fakta och för så kallade sanningar.
Sverigedemokraterna framställer sig gärna som en gräsrotsrörelse, på samma sätt som den amerikanska Tea Party-rörelsen gör det. Bakom Tea Party-rörelsen finns tunga finansiärer med ett investerat stort intresse av att inte synas. Att synas det är vad de frontande organisationerna ska stå för, samtidigt som de ska lyda den styrande handen bakom.I am running an email I received from an Atlas reader in Norway. It is devastating in its matter-of-factness.
Well, yes, the situation is worsening. Stepping up from 29 000 immigrants every year, in 2007 we will be getting a total of 35 000 immigrants from somalia, iran, iraq and afghanistan. The nations capital is already 50% muslim, and they ALL go there after entering Norway. Adding the 1.2 births per woman per year from muslim women, there will be 300 000+ muslims out of the then 480 000 inhabitants of that city.
Orders from Libya and Iran say that Oslo will be known as Medina at the latest in 2010, although I consider this a PR-stunt nevertheless it is their plan.
From Israel the hordes clawing at the walls of Jerusalem proclaim cheerfully that next year there will be no more Israel, and I know Israel shrugs this off as do I, and will mount a strike during the summer against all of its enemies in the middle east. This will make the muslims worldwide go into a frenzy, attacking everyone around them.
We are stockpiling and caching weapons, ammunition and equipment. This is going to happen fast.
Before, I thought about emigrating to Britain, Israel, USA, South Africa, etc. for taxes and politics, but instead (although I believe we are the very last generation on earth before the return of God) I will stay and fight for the right to this country and indeed the entire peninsula, for the God-fearing people, just in case this isn't the end of the world after all. Doesn't hurt to have a backup plan.
It's far from impossible to achieve, after all my people has done it every time before, in feats that match the ancient greek, hebrew and british "legends".
Oslo and the southeast may fall easily, but there are other lines than "state"-borders drawn across this country since long before there was even a single muslim in the world, and we have held them this long, against everyone else too. We are entering a new golden age for my people, and those of a handful other countrys, but only through struggle.
Never fear, Pamela. God is with you too in this coming time. Refferenser:


[Atlas Shrugs] [Expo] [SvD] [Ulf Bjereld][Norran] [Norran] [The Guardian] [The Telegraph] [DN] [Sverigesradio] [The NewYorker] [The NewYork Times] [Motargument] [Expressen] 

February 7, 2013

Sverigedemokraterna, astroturfing och orsaken till näthat

Det absoluta flertalet som söker att debattera om, tala om näthatet och orsakerna till detta hat. De synes sakna de mest basala kunskaperna därom och inte allt för sällan om den direkta sakfrågan, de egentliga orsakerna till det så kallade näthatet [Hälsingborgs Dagblad].

 "I dag omtalas ”näthat” – detta hopplöst intetsägande begrepp som kan betyda allt från nätmobbing, mediedrev på Twitter till dödshot efter ett antirasistiskt ställningstagande – betydligt oftare än internet som en plats för demokratisering och öppna dialoger."

Det finns tyvär en osaklig försmak, att som hos Bjurwald betrakta nätet som ondskan. Det onda nätet ska bekämpas. Till skilnad mot en mer kunskapsinriktad syn, erbjuda en riktig insyn till vad nätgemenskapen betyder och innebär [Elza Dunkels].

Alla måste inse att nätet inte är en särskild och åtskild del av verkligheten, det är människor som kommunicerar och absolut inga aliens.
Det näthat som många refererar till, den är oftast mycket välorganiserad och planerad. Inte som det kan tyckas en spontan aktivitet av enskilda rättshaverister. Vad som egentligen inträffar går under betäckningen "astroturfing", det är en aktivitet som inte allt inte för sällan är politiskt influerad, det är för att ta över den pågående debatten i olika nätforum och i kommentarsfälten. Det är en fråga om att enbart se till att få igenom sina egna åsikter, dränka ut andras åsikter och kommentarer med den egna propagandan. Det är ett av de absolut vanligaste förfaranden som Sverigedemokraterna använder för att propagera för sina idéer om samhället och för att utesluta andra ur diskussionen, samt för få till stånd just det hatiska debattklimatet som driver just deras sakfrågor. Med hat och hets för att göra detta mer gångbart och ett legalt sätt att beskriva sin omgivningen de med den motsatta åsikten än deras egna, vilket vi tyvär har åsett på sista tiden så gick det hem. Här har vi Billström (m) som migrationsminister, partisekreteraren Kent Persson (m) som försökte ta över den diskursen, vilket blev helt missriktat och att volymen migranter måste minska gick inte riktigt hem i deras egen partiledningen. Det är synnerligen tydligt att SD har lyckats med att till vissa delar ta hem vissa poänger, hos några av de ledande företrädarna i vad som borde vara det statsbärande partiet och som sådant dra sig för en sådan förenklad sakdebatt och felaktig problematisering av situationen.

Ett stående kriterium i debatten från Sverigedemokraternas sida det är att just deras version är den enda rätta, att påstå att de har fel är ett hot mot yttrandefriheten och därmed för det demokratiska samhället. Det ser vi i debatten om Lars Hedegaard från det danska Tryckfrihetssälskapet [Aftonbladet].

I tisdags utsattes Lars Hedegaard – ordförande i det danska Tryckfrihetssällskapet – för ett mordförsök i sitt hem i Köpenhamn. Reaktionerna i de svenska spalterna har hittills varit förhållandevis få och försiktiga. Det kan förvisso vara förrädiskt att fatta pennan innan fullödig information om händelseförlopp och förövare finns på bordet, men det faktum ett mordförsök på en politisk opinionsbildare har ägt rum borde i sig sörja för ramaskri.

Det råder ingen skrämmande tystnad över vad som inträffat, det är ett hot mot yttrandefriheten inte så mycket att orda över det. Samtidigt måste man se till orsaken, där har Lars Hedegaard och de åsikter han representerar en inte allt för trevlig klang. Det är åsikter som måste kunna kritiseras även de, utan att bli anklagad för att vara både det ena som det andra. Vilket ligger helt i anslutning till näthatsdebatten på SVT,UG den 6/2-13. Islamfientliga och islam kritiker har helt och hållet sina egna troll och nätsoldater, för att kunna astroturfa och sprida detta i kommentarsfälten och därmed förhindra just den demokratiska debatten och det fria ordet.