January 17, 2013

New Renaissances Remissyttrande rörande Socialdepartementets och Regeringens PM (Ds2012:46) om förslag till ny lagstiftning med målet Avskaffande avsteriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet

No comments:

Post a Comment