November 22, 2012

Utvisning till Uganda av asylsökande avslås grundlöst

Migrationsverket tycker att det är helt i sin ordning, att utvisa en asylsökande homosexuell Ugandier Karim Ssempijja till Uganda. Frågan är vilka kontakter och dokument de har använt för sina beslut, när det inte synes vara helt korrekt i förhållande till den Landrapport, som Utrikesdepartementet tillhandahåller:

"Ugandiska myndigheter har inte respekterat enskildas rättigheter eller skyddat
homo- och bisexuella samt transsexuella personer (HBT) mot diskriminering."

Uganda, MR-Rapport 2010

Migratonsverket kan på intet sätt fortsätta med att vara verklightesfrämmande, på det sätt som nu föreligger. Det är en absolut nödvändighet, att utredarna och ledningen tar sitt arbete på allvar. Hur det ser ut i Uganda är på inget sätt en nyhet för någon, som överhuvudtaget har öppnat en tidning [Expressen] [Gaystarnews] "Speaker Rebecca Kadaga has said 2009's Anti-Homosexuality Bill will become law by the end of 2012"

Sverigesradio har intervjuat en representant för Migrationsverket. I den intervjun framkommer med en mycket klar tydlighet, att utredarna på Migrationsverket är klart inkompetenta i sina bedömningar av asylsökande HBT-personer. De synes även vara inkompetenta i HBT-frågor överlag, med en synnerligen dålig insyn i de frågor och länder det är fråga om.
"När HBT-personer söker asyl i Sverige lägger domstolarna stor vikt vid frågan om personen varit öppen med sin läggning tidigare. Den som inte har varit öppen löper större risk att bli utvisad. Det här enligt en rapport som RFSL publicerar i dag. Karim Ssempijja från Uganda är homosexuell och han har fått avslag på sin asylansökan, två gånger. Senast i Migrationsdomstolen."

Att vara öppen med sin homosexualitet, i ett land som Uganda kan det på inget sätt  bli fråga om när det medför extremt stora risker för individen. Det borde en myndighet som Migrationsverket vara medvetna om, men är det uppenbarligen inte. Det kan även vara svårt att vara öppen i ett land som Sverige, där hatbrott inte hör till undantaget mot HBT-personer. För att protestera går det bra att anmäla sig på den här protstlistan: Stop Uganda's Kill The Gays Bill.