September 5, 2012

Wikström om 15-årige flyktingpojken: "Skandal att polisen inte kan reglerna"Med tanke på det inträffade kan man även ta i betraktelse den artikel, som Frida Johansson Metso ordförande för FARR, har som ledare i tidningen Hela Gotland. Cecilia Wikström tar även upp ämnet om den utvisningshotade 15 åriga pojken, som bland annat misshandlades av den italienska gränspolisen. Det tas upp i dagens Expressen, Sverigesradio, SvT  och i Aftonbladet om det nu vida omtalade utvisningsärendet.

September 1, 2012

Mellanskog avbryter avverkningarn i ojnareskogen på Gotland

Det har nu meddelats att Mellanskog kommer att avbryta avverkningarna på norra Gotland, åtminstone tillfälligt i väntan på Högsta Domstolens beslut. Avverkningarna sker i vad som skulle ha blivit ett naturreservat finansierat med medel från EU, Ojnareskogen i Bunge på norra Gotland. Det är inte enbart en fråga om trädavverkning, det ska röjas mitt i skogen där Nordkalk vill öppna ett dagbrott för kalkbrytning. Det var inte enbart en risk för de ca 200 till Ojnareskogen artspecifika växter och djur, det var även och fortfarande är en risk för hela norra gotlands vattenförsörjning. Området är även hela norra gotlands vattentäkt, så öppnandet för gruvdrift i området riskerar föga förvånande grundvattnet.


Det polisuppbåd som har dragits samman, är fullt i takt med vad som framkommit om hur polisen har börjat hantera dessa typer av protester.


Det påminner mer om hur det går till i Bahrain, inte hur det borde gå till i Sverige.


Där får den rörelse som startade med den arabiska våren, fortsatte till Grekland och det symboliska Syntagmatorget i Athen stå som riktmärke. Men den svenska polisen fick sig en rejäl överraskning, det var inga våldsamma protester och våldsamheter utan riktiga naturvänner. Naturvårdsverket och liknande rörelser med inslag av lokalbefolkningen, vilka på inget sätt ansåg att det var någon bra idé med avverkningar och dagbrott. Den fasta lokalbefolkningen, började med att säga upp sina avtal med Mellanskog. Det kan ses som början på det beslut som nu Mellanskog har fattat.

På lördagen tog Mellanskog beslutet att avbryta den pågående avverkningen i Ojnareskogen i avvaktan på besked från Högsta domstolen. Greenpeace / Tillman
"Natura 2000-område Regeringen har inte följt EU:s art- och habititdirektiv. Det hävdar Naturskyddsföreningen (SNF) som i en hemställan till regeringen nu kräver att Ojnaremyr görs till skyddat område."