August 31, 2012

Säkerhetskameror, CCTV ger ingen ökad säkerhet

På sin hemsida för polisen Stockholm, Södermalm. Tar södermalmspolisen upp den installation av övervakningskameror vilka de har satt upp som ett projekt för testning av systemet, under en period på tre år. Ett av problemen med vad som anges är att de ska använda CCTV i ett proaktivt syfte, för ett säkrare city. CCTV kan inte användas i ett proaktivt syfte, enbart i ett retrospektivt och det i bästa fall."Färre våldsbrott och fler lagförda gärningsmän. Det är målet med Stockholmspolisens satsning på säkerhetskameror. Ramavtalet kan få betydelse för polisen i hela landet."
Det föreligger ett problem med hur de utrycker sig om tekniken, de uttrycker sig på ett sådant sätt som om det var vetenskapligt klarlagt och vedertaget, att CCTV har den effekt som de påstår på sin oficiella hemsida att tekniken har. De bevisen finns inte och de vetenskapliga studier som finns på området, de talar egentligen för det rakt motsatta förhållandet. Den första är från 1994 och den andra är från 2007:

CCTV in Town Centres
 
CCTV, studie from Jana and Rachel  
Problemet är att det kommer att finnas en mycket stor mängd oskyldiga i det materialet, vilket i den rådande situationen medför att oskuldspresumtionen sätts ur spel som det är och inte gäller på ett  det sätt som det var tänkt. Du som oskyldig blir per automatik kopplad till de eventuella brott som begås, om du befinner dig i närområdet. Det är även  kopplat till bevakning av mobiltelefontrafiken och de lokaliseringsfunktioner som finns i systemen och loggar, innehållet i beslagtagna telefoner missbrukas och lagras ej enligt lag som det ska av polisen, där ca 98% av den lagrade informationen kan betraktas som både onödig och olaglig (Datainspektionen). Detta kommer att lagras helt i enlighet med det antagna datalagringsdirektivet som blev lag tidigare i år. Den och även andra lagar medför att ditt liv och rörelser i samhället, konstant kommer att plottas och lagras, kopplas samman med andras rörelser och positioner som i ett sociogram. Det är inte fullt så enkelt som det kan förledas att te sig med kamera övervakning, det är betydligt större än så. I synnerhet när man vet ur ett strikt vetenskapligt perspektiv, att massövervakning inte fungerar i realiteten (Newsmill). Detta är inte taget ur luften, när det finns lagreglerat och det inte är svårt att hitta fakta där detta är beskrivet.

No comments:

Post a Comment