August 31, 2012

Säkerhetskameror, CCTV ger ingen ökad säkerhet

På sin hemsida för polisen Stockholm, Södermalm. Tar södermalmspolisen upp den installation av övervakningskameror vilka de har satt upp som ett projekt för testning av systemet, under en period på tre år. Ett av problemen med vad som anges är att de ska använda CCTV i ett proaktivt syfte, för ett säkrare city. CCTV kan inte användas i ett proaktivt syfte, enbart i ett retrospektivt och det i bästa fall."Färre våldsbrott och fler lagförda gärningsmän. Det är målet med Stockholmspolisens satsning på säkerhetskameror. Ramavtalet kan få betydelse för polisen i hela landet."
Det föreligger ett problem med hur de utrycker sig om tekniken, de uttrycker sig på ett sådant sätt som om det var vetenskapligt klarlagt och vedertaget, att CCTV har den effekt som de påstår på sin oficiella hemsida att tekniken har. De bevisen finns inte och de vetenskapliga studier som finns på området, de talar egentligen för det rakt motsatta förhållandet. Den första är från 1994 och den andra är från 2007:

CCTV in Town Centres
 
CCTV, studie from Jana and Rachel  
Problemet är att det kommer att finnas en mycket stor mängd oskyldiga i det materialet, vilket i den rådande situationen medför att oskuldspresumtionen sätts ur spel som det är och inte gäller på ett  det sätt som det var tänkt. Du som oskyldig blir per automatik kopplad till de eventuella brott som begås, om du befinner dig i närområdet. Det är även  kopplat till bevakning av mobiltelefontrafiken och de lokaliseringsfunktioner som finns i systemen och loggar, innehållet i beslagtagna telefoner missbrukas och lagras ej enligt lag som det ska av polisen, där ca 98% av den lagrade informationen kan betraktas som både onödig och olaglig (Datainspektionen). Detta kommer att lagras helt i enlighet med det antagna datalagringsdirektivet som blev lag tidigare i år. Den och även andra lagar medför att ditt liv och rörelser i samhället, konstant kommer att plottas och lagras, kopplas samman med andras rörelser och positioner som i ett sociogram. Det är inte fullt så enkelt som det kan förledas att te sig med kamera övervakning, det är betydligt större än så. I synnerhet när man vet ur ett strikt vetenskapligt perspektiv, att massövervakning inte fungerar i realiteten (Newsmill). Detta är inte taget ur luften, när det finns lagreglerat och det inte är svårt att hitta fakta där detta är beskrivet.

August 28, 2012

Ojnare, Bunge på Gotland, belägrade av polisen

Ett av de massivaste polispådragen som vi har åsett på ett bra tag, man skulle kunna tro att det var frågan om Baader-Meinhof återigen. Eller ett pågående attentat, som det mitt under julrushen 2010. Men så är det inte det är ungefär 100 poliser mot 20 fätbiologer. Fältbiologer och lokalinvånare, vilka protesterar mot ett kalkbrott mitt i skogen Ojnare i orten Bunge på Gotland. Polisen är där för att skydda kalkbrytningen, så att det kan ske trotts att det är ett unikt naturskyddsområde, mot fätbiologerna och vad Naturvårdsverket säger. Det är bråttom att få till brytningen, så det kan ske och påbörjas innan målet kommer upp i högsta domstolen.Det kan vara svårt att förstå insatsen och polisledningen, men inte om det ses i ljuset av den utveckling som har varit de senaste åren. Polisen som organisation måste absolut visa, att de har ena riktigt stora cojones och kan slå hårt. Det hör numera till sakens natur, de ska lära och uppfostra den bredare allmänheten i den sanna underkastelsen mot den stora starka myndigheten och statens röst.
De har all demokratisk rätt att demonstrera sin ovilja mot skogsskövlingen och kalkbrottet och lagen ska givetvis följas. Men den totala övermakt som polisinsatsen uppvisar, står långt bortom alla proportioner. Tillslaget påminner en hel del, om hur ett tillslag mot riktiga terrorister eller kriminella MC-gäng borde gå till. Beväpnade med både det ena som det andra. Det gör det hela riktigt otäckt när det måste beaktas, vad som egentligen pågår och hur utvecklingen ser ut. Förändringar i vår grundlag, polismetodutredningens implementering i lag och praxis. Nya idéer som kommer över hur vi ska bevakas och styras, där skattemedel avsätts för att finansiera utvecklingen.


Det är på allvar och inget skämt, det finansieras av EU och är en del av Stockholmsprogramet (Eurosur), Övervakning och jakt på personer via drönare, ska bli en tänkarbar ny modell mot kriminella och immigranter eller flyktingar.


August 20, 2012

Rädda Fernanda Milan från att deporteras tillbaka till Guatemala


 Fernanda in the Portrait Project by J. Jackie Baier (Warehouse9 – 2010)

Det går inte annat än undra över den tysthet som genomsyrar nyheten, om att en transperson ska utvisas från Danmark (Politiken). Trotts att utvisningen bryter mot FN-konvensionerna för de mänskliga rättighterna, Artikel 19.
Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientatio...
Guatemala som Fernanda Milan ska utvisas till från Danmark, hör inte till de vänligaste länderna för transpersoner, eller för HBTQ-personer över huvudtaget och kritiseras i den landrapport som Utrikesdepartementet sammanställer, den rapporten gäller sedan för handahvande av andra myndigheter och organisationer.

Läs under paragraf 17, för vad som gäller för HBTQ-personer och för transpersoner i synnerhet.DM5_Nordamerika, Latinamerika Och Karibien_Guatemala, MR-Rapport 2010

Hon sökte hjälp för att rädda sitt liv i Europa och i Danmark, trodde hon åtminstone. Hon fick snart erfara att Danmark är marginellt bättre mot transpersoner på flykt undan förföljelse och hatbrott, där Röda Korset placerade henne i en förläggning “Center Sandholm” för män, hon var ju trotts allt en man enligt dom.

Da den ansvarlige for Sandholm lejren Anna la Cour, konfronteres med at hendes beslutning om at placere Fernanda på en mandeafdeling førte til gentagne voldtægter, udtaler hun til  Politiken: "...vi placerer hende ikke på en kvindegang, for den er jo absolut for kvinder, der kan vi jo ikke tillade os at placere en mand."

Förutom att där bli utsatt för ett flertal våldtäkter, hamnade hon sedan i en situation där hon tvingades till att fnaska för att klara sig och sitt uppehälle.
Fernanda was raped in “Center Sandholm”! Now she is awaiting deportation to Guatemala, a country where transgender people are killed.
Denmark does not recognize asylum for gender identity.
Please sign protest below!
 “What I’m most afraid of when I go back, isn’t being killed. What really petrifies me is being attacked and tortured."

Skriv under protesten mot utvisningen av Fernanda Milan: http://www.skrivunder.net/stop_deportation_of