June 2, 2012

Förra helgen gick Marschen för tillgänglighet, där givetvis The Newrenaissance deltog i tåget. Nu kan vi läsa om hur vissa betraktar funkisar och kraven på tillgänglighet "Krav på tillgänglighet är talibanism".

"I artikeln En stad för alla (GP den 27 maj) uttalar sig stadsarkitekt Björn Siesjö om vad han tycker om tillgänglighet: ”Hundra procent tillgänglighet för rörelsehindrade är … talibanism”. Han berättar hur han med några pennstreck kan halvera kostnaderna för byggnationen i Gullbergsvass. Detta gör han genom att slakta ”tre heliga kor”: tillgänglighet, parkering (man skall cykla dit man skall) och buller."


Det är inte acceptabelt när det bryter mot de mänskliga rättigheterna. Om det är en sådan policy som råder, är det föga förvånande att det ser ut som det gör. Diskrimineringen av minoriteter i samhället, är rent uppenbar och härmed institutionaliserat i samhället. Annars skulle det inte få äga rum, eller ges uttryck som "Talibanism". Mänskliga rättigheter är inte Talibanism, det är en fråga om hur samhället fungerar gentemot sina medborgare. Den som inte förstår dessa, det mest grundläggande av ståndpunkter i ett demokratiskt samhälle. Det enda skydd medborgare i praktiken har och äger mot statsmakten, bör inte inneha ett sådant bemyndigande över en stadsplanering. Det är Talibanism om inget annat.

No comments:

Post a Comment