June 9, 2012

ACTA only, or the larger picture of Fort Europe?

By puting the focus on the ACTA (Anti Counterfeit Trade Agreement) only, the bigger and larger picture of Fort Europe loses oute. ACTA is not a stand alone project, It´s only one small part.


We do have to see to the larger part of Europe and Sweden, as being a part Fort Europe. Censorship and violitions of the human rights within the European Union, we do have to look upon the problem, as it was a part of the arab spring movement. We can not forget the past and censoring the present, we can not take the cost of doing that.


The danger of locking the borders, prohibiting free movement cross borders and global migration. Prohibiting the flow of information and news, doesn´t do any good, it creates missunderstanding and hatered.
Say no to national and to the global illicit surveillance, the censoring of people and media, say no to Fort Europe, exlusion of people and yes to the human rights.Henrik Alexandersson, Niklas Starow, 1984 Actionday.

June 3, 2012

International No CCTV Actionday

This campaign is about organising an international action day around the 8th of June, the date that George Orwell’s 1984 was first published in 1949. The date will be marked by protests against CCTV cameras and other surveillance, by groups from around the world.

June 2, 2012

Förra helgen gick Marschen för tillgänglighet, där givetvis The Newrenaissance deltog i tåget. Nu kan vi läsa om hur vissa betraktar funkisar och kraven på tillgänglighet "Krav på tillgänglighet är talibanism".

"I artikeln En stad för alla (GP den 27 maj) uttalar sig stadsarkitekt Björn Siesjö om vad han tycker om tillgänglighet: ”Hundra procent tillgänglighet för rörelsehindrade är … talibanism”. Han berättar hur han med några pennstreck kan halvera kostnaderna för byggnationen i Gullbergsvass. Detta gör han genom att slakta ”tre heliga kor”: tillgänglighet, parkering (man skall cykla dit man skall) och buller."


Det är inte acceptabelt när det bryter mot de mänskliga rättigheterna. Om det är en sådan policy som råder, är det föga förvånande att det ser ut som det gör. Diskrimineringen av minoriteter i samhället, är rent uppenbar och härmed institutionaliserat i samhället. Annars skulle det inte få äga rum, eller ges uttryck som "Talibanism". Mänskliga rättigheter är inte Talibanism, det är en fråga om hur samhället fungerar gentemot sina medborgare. Den som inte förstår dessa, det mest grundläggande av ståndpunkter i ett demokratiskt samhälle. Det enda skydd medborgare i praktiken har och äger mot statsmakten, bör inte inneha ett sådant bemyndigande över en stadsplanering. Det är Talibanism om inget annat.

Iranfrågan vill bara inte försvinna, när det berör oss alla

Iran, Neda och de grymmeheter som demokratiförespråkarna i Iran fick uppleva. Det kommer inte att gå för Irans regim att stå emot tiden. Tiden är på motståndets sida, när vad som inträffade 2009 inte står det övriga sammanbrottet och den arabiska våren långt ifrån.


 Det kommer en tid när när det interna trycket blir för stort, när motsättningarna enar i stället för att skilja. En befolkning kan bara utsättas för så mycket, sedan blir det en självutlösande mekanism som tar vid. The Green Scroll mach 2009, påvisade motståndet mot regimen. En regim som förlorat i legitimitet, när den förgriper sig på på sin egen befolkning. Det är en inneboende kraft som måste ta vägen någon stans, den kommer att tugga sönder de som våldtagit de sina.