May 27, 2012

Det är viktigt med mänskliga rättigheter även här hemma

Under gårdagen gick Marschen för tillgänglighet, på ett flertal orter i Sverige. Sverige följer inte de internationella FN-konventionerna för de mänskliga rättigheterna, när det kommer till personer med funktionsnedsättningar.

Marschen i Stockholm startade i Humlegården, för att ta vägen över Norrmalmstorg och upp till Sergelstorg. Marschen är till för att tala om och påvisa för den bredare allmänheten, att Sverige, sveriges riksdag och regering inte följer konventionen och saknar en tydlig uttalad vilja till att anta den som lag. Det är vad som i praktiken föreligger, trotts alla ord, löften och uttalanden om det motsatta. Det finns en svensk webbplats som tillhandahålls om de mänskliga rättigheterna, för att visa hur bra vi är på detta: "Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter".
No comments:

Post a Comment