May 12, 2012

Argentinas lag avssende trans och könsidentitet

Argentinas lag avseende trans och könsidentitet, här måste det beaktas att Argentina är ett katolskt land. Jämförande det moderna Sverige som varandes ett så kallat öppet och liberalt samhälle, där oliktänkande och minoriteter beaktas i lagstiftning. Där kan det bara sägas en sak om den kommande svenska NYA lagen (omskriven: Lag 1972:119, prop 2011/12:142), avseende trans och könsidentitet. Den är redan direkt antikverad och borde skrivas om, till mer likt den argentinska för att verkligen kunna kallas progressiv och modern. Det finns en motion från den nuvarande oppositionen (2011/12:142 Ändrad könstillhörighet), vilken är något bättre än regeringens lagda proposition. Argentina Gender Identity Law

No comments:

Post a Comment