April 15, 2012

Datalagringsdirektivet har blivit ett gångbart samtalsämne, men det har tagit sin tid


Tänk om vi i New Renaissance Network, hade fått samma respons inför omröstningen om datalagringsdirektivet 2011 som det har blivit nu. Annars har det varit synnerligen tyst, sedan vi började skriva om direktivet (Svart Måndag) och den direkta bevisföringen mot den nya lagen. Införande blev uppskjutet ett helt år efter en minoritetsbordläggning, tack vare Miljöpartiet och Vänsterpartiets försorg. Redan under den hearingen som de arrangerade inför den kommande omröstningen i riksdagen, tog vi upp frågan om den polska situationen och om de incidenter som omskrevs två gånger i nätversionen av Le Monde diplomatique [03.03.11][01.04.11] av Katarzyna Szymielewicz från Panoptykon. Där en massiv övervakning av journalister förelåg, med ett syfte att eftersöka deras källor. Vi publicerade både länkarna och en reviderad mailkonversion med Katarzyna Szymielewicz, som en del av en annan infallsvinkel på situationen i Belarus.

Data retention was used in order to reveal journalistic sources
Without any judicial control and beyond any legitimate procedure
Police and secret services were able to trace back journalistic sources.
This abuse of the right to privacy and journalistic secrecy led to prosecutor’s investigation

Det är mycket bra att frågan fortsätts att lyftas och belysas, som nu Katarzyna gör. Det är både på den egna webbplatsen Panoptykon samt även för EFF, som de tidigare artiklarna i Le Monde diplomatique nu finns tillgängliga, uppdaterade och omskrivna. Det är även bra att fler här i Sverige belyser frågan ett bra sätt som ”emma” gör när hon lyfter Panoptykons arbete i Ajour. Det kan inte nog understrykas vikten av att debatten fortsätter, att den gör det på ett adekvat sätt och med en korrekt och relevant information. Europakommissionen har fortfarande inte levererat någon utvärdering av direktivet, vi har enbart fått fler förfrågningar om mer och fler infallsvinklar. Nu är de ute efter vad vi anser och ställer oss till en ”quick freeze”, vilket liknar det vi redan har i polisiära sammanhang idag.

Dear Sir or Madam,
As you may already know, the European Commission, Directorate-General Home Affairs, has commissioned the Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) to carry out a study to inform the Commission’s impact assessment and potential proposal concerning revisions to the current EU legal framework for storage, access and use of telecommunications data for the purpose of combating crime, currently governed by the Data Retention Directive (DRD). A letter of accreditation is attached.
As part of this engagement we are trying to obtain further information on the approaches to and effectiveness of data preservation (quick freeze) schemes. In order to collect information on current approaches and gain an understanding of the most important issues, CSES is carrying out a survey, in agreement with the European Commission.
You may have already responded to a previous survey associated with this study, but it would be most helpful if you could also provide input to this survey on data preservation.
All of the answers provided in the questionnaire will be treated confidentially and will not be shared with third parties outside the study team and the Commission. The assessment of the responses may refer to single responses individually, but anonymously”.Länkar New Renaissance: [NR],[NR] [politikerbloggen], [Beatrice Ask], [politikerbloggen], [NR], [Newsmill], [Newsmill], [Newsmill], [SvT-Debatt], [SvT-Debatt], [NR], [NR], Externt: [activepolitic], [Vorratsdatenspeicherung], [Vorratsdatenspeicherung], [Hannemyr], [Jon Wessel-Aas], [Henrik Alexandersson]