March 26, 2012

The New Renaissance skriver om datalagringsdirektivetv på Newsmill


The New Renaissance har publicerat en artikel om datalagringsdirektivet på Newsmill:Fallet Merah visar hur ineffektivt datalagring är”.
Bakgrunden till artikel är de tragiska händelserna i Frankrike, med vad det har medfört av lidande för många personer. Inte bara direkt av de händelserna, men av hur myndigheter bedriver sina utredningar med hjälp av diskutabel lagstiftning och teknologi. Datalagringsdirektivet och massövervakning kan te sig oskyldigt, när det presenteras av politiker och aktörer som tjänar på införandet. De lovar samtliga mycket men studeras både lagsystemet, teknik och metodik ställs många allvarliga frågor, inte minst om de demokratiska mänskliga fri- och rättigheterna. Speciellt när det inte finns en korrekt fakta och vetenskaplig grund för att kunna påstå alla de fördelar det skulle föra med sig, med de drastiska och allvarliga inskränkningar det för med sig. Det finns i praktiken absolut ingen bevisföring, över hur effektivt det i praktiken är. Däremot finns det en vetenskapligt korrekt bevisföring mot, med olika typer av forskning och statistik. Där forskarna är eniga med att det inte finns ett vetenskapligt stöd för massövervakningens effektivitet av oskyldiga i ett förebyggande, proaktivt syfte, samt för lag och tekniksystemen.
Data Retention Effectiveness Report 2011-01-26

Det är viktigt att se det hela ur rätt perspektiv, inte vara politiskt enögd eller hålla fast vid ohållbara ståndpunkter som visat sig direkt ohållbara, vid en närmare granskning. Där faller StaffanDanielsson (c) direkt kort i sitt inlägg på Newsmill, med enbart ett upprepande av samma gamla politiska retorik som har falsifierats sedan gammalt och inte tillför något nytt, samt att de är direkt felaktiga påståenden när de inte har med verkligheten att göra. Massövervakning och massregistrering av en statsmakt är inte detsamma som en frivillig sådan. Det är statsmakten som äger den lagstadgande makten, jurisdiktionen, polisen och domstolarna. Det gör inget privat företag eller de operatörer som ska lagra kommunikationerna. Operatörerna ska försvara från intrång och säkra sekretessen, inte fungera som några privatpoliser.

No comments:

Post a Comment