March 6, 2012

Dags att utvärdera datalagringsdirektivet, när kommissionen inte vet

Kommissionen har öppnat upp när de inte kan få fram fakta, över hur effektivt direktivet är. Direktivet är inte effektivt det är vad tillgänglig statistik säger, men förespråkarna förnekar att så är fallet [1].

"An analysis[1] of Federal Crime Agency (BKA) statistics published today by civil liberties NGO AK Vorrat reveals that data retention, while in force, did not make the prosecution of serious crime any more effective. With data retention in effect, more serious criminal acts (2009: 1,422,968) were registered by police than before (2007: 1,359,102), and a smaller proportion were cleared up (2009: 76.3%) than before the introduction of blanket retention of communications data (2007: 77.6%). Likewise, after the additional retention of Internet data began in 2009, the number of registered Internet offences surged from 167,451 in 2008 to 206,909 in 2009, while the clear-up rate for Internet crime fell (2008: 79.8%, 2009: 75.7%)"

Statistik från Tyskland: [2]
Den ovanför liggande bilden och statistiken, är över antalet registrerade brott.


Den här bilden är statistik över den uppklarningsfrekvens, som datalagringen har medfört.

Dagens Nyheter har en bra artikel, över hur och varför regeringen och statsråden, inte klarar av att inse fakta. De kan inte särskilja på "att målen inte ursäktar medlen". I stället bortser de från det självklara att det är viktigare se till varför det är felaktigt, än att försöka ändra på verkligheten för att passa ideologin.

"Problemet, fortsatte han, har varit att ”Data­inspektionen sagt att det ska stoppas”. Problemet är alltså inte skälen till att Datainspektionen drog i nödbromsen, utan att den gjorde det."

Det är ett förfarande som vi starkt måste opponera oss mot, när det definitivt strider mot både vett och sans. Det viktiga är varför det inte är ett bra direktiv, som får och har fått mycket kritik. Att masslagra personinformation på det sätt och i det syfte som anges, kan på inget sätt ursäkta direktivet. Att i proaktivt syfte masslagra och uppdatera informationen, i ett i princip gigantiskt polisiärt förspaningsregister [FiB/K9-10/95] av både oskyldiga och skyldiga till något obestämbart syfte och mål, där retorik som "rent mjöl i påsen" och "är du rädd för att bli lagrad". Med undertonen av att säger du nej, måste du vara skyldig till något. Vilket i sig är en extremt farlig dumretorik, som är svårbesvarad. Men även där talar fakta mot, när det finns bevis för och hur och på vilket sätt grovt missbruk av teknik. Bland annat från Polen, där oskyldiga journalister övervakades under ett antal år. Det är fakta som talar.

Utifrån vad vi redan vet om hur det i verkligheten har implementerats och kommit att användas, kan vi med största säkerhet påstå att det inte är ett lagsystem  och teknik vi har ett behov av. Riskerna med det är troligen betydligt större, än vad nyttan kan anses vara, när nyttan inte finns. Även om motsatsen ofta påstås av förespråkarna, men de saknar helt bevis för att så skulle vara fallet. Bara att materialet finns där lagrat, är i sig en mycket stor risk. Även där kan vi säga att det finns talande fakta [Alcatrazlistan] [Journalsystem] [Titan].

No comments:

Post a Comment