February 8, 2012

New Renaissance Network i replik till Bengt Malmgren

New Renaissance skriver på Newsmill: "Transplantationer förändrar frågan om tvångssteriliseringar".
Det är Maria Jern och Jens Odsvall, som skriver och bemöter Bengt Malmgren som skriver på Newsmill, om en dold ideologisk agenda, som orsak till transpersoners ovilja mot att bli steriliserade/kastrerade.

"Psykiatriker: Ju mer jag tar del av argumentationen mot steriliseringskravet vid könsbyte, ju mer övertygad blir jag om att det var ett klokt beslut att inte ändra lagen nu. Retoriken har varit minst sagt högljudd från dem som vill slopa steriliseringskravet och ju högljuddare, desto tunnare i sakinnehåll. Och ibland blir det obehagligt som hos centerpartisten Abir Al-Sahlani som på twitter jämför alliansen med nazister".
Bengt Malmgren är medlem i den kristna tankesmedjan Chlaphaminstitutet, vilket kan förklara något av den märkliga inställning han har. Det är inte helt okänt, att kristenheten har svårt för transpersoner och sådant som kan ter sig avvikande från deras normer. Inte minst har det åskådliggjorts av Kristdemokraterna här i Sverige, där tolleransen stadigt vinner nya lågvatten nivåer. Vi har skrivit om detta tidigare (Jens Odsvall och Amanda Brihed, Amanda Brihed).

No comments:

Post a Comment