February 18, 2012

Kristdemokraterna backar i trans och tvångssteriliseringsfrågan

Det ser nu ut att gå åt det rätta hållet, det är med en stor glädje som vi åser när Kristdemokraterna sent natten till lördagen gick ut i en debattartikel [DN]

Göran Hägglund, partiledare Kristdemokraterna
Maria Larsson, första vice ordförande Kristdemokraterna
David Lega, andre vice ordförande Kristdemokraterna
"Enligt medicinsk och psykiatrisk expertis bör de transsexuella som vill och har de medicinska och psykologiska förutsättningarna att genomgå behandling, få så kallad könskorrigerande behandling, alltså byta kön. Efter denna behandling kan personen byta juridisk könstillhörighet. För att komma i fråga för sådan behandling måste personen genomgå grundliga undersökningar."
Samtidigt kan vi ju i praktiken se att de inte riktigt har den insyn och kunskap, som kan avkrävas av beslutsfattare på den nivån över hur det egentligen är konstruerat. Det vanliga är inte en könskorrigerande plastikkirurgi först. Det är den medicinska hormonbehandlingen följd av en satt diagnos av tillståndet som föregår den faktiska juridiska fastställelsen, med en föregående tvångssteriliseringen som en förutsättning för densamma. Trots hormonella och andra behandlingar och en satt diagnos, är det alltså än idag den genomförda steriliseringen som blir villkoret för den juridiska fastställelsen. Eller det egentliga faktiska könsbytet, när det inte har med det plastikkirurgiska ingreppet att göra. Det är den permanenta steriliteten och fortplantningsförbudet, som märkligt nog är det huvudsakliga i lagstiftningen [Lag 1972:119]. Det gäller nu för alla som arbetar med denna fråga att styra rätt, göra det på ett sådant sätt att det blir mer förståeligt, med en mer tillgänglig kunskap för alla och envar för allas bästa.
Det är nu det här riktigt viktiga arbetet kommer in i en ny fas, där allt nu ska falla på rätt plats och på ett sådant sätt att det minimerar skadorna som redan finns och att alla drabbade kan få den upprättelse som nu kanske skymtar runt hörnet, även om det sitter långt inne [SOU 2000:20, SOU 1999:2].

Vi hoppas nu på att allt går så fort och smidigt som det är möjligt, under den största transparens för samtliga parters bästa.

SvT, QX, RFSL, Caroline Szyber (Kd).

New Renaissance [1][2] på Newsmill.

No comments:

Post a Comment