February 18, 2012

Kristdemokraterna backar i trans och tvångssteriliseringsfrågan

Det ser nu ut att gå åt det rätta hållet, det är med en stor glädje som vi åser när Kristdemokraterna sent natten till lördagen gick ut i en debattartikel [DN]

Göran Hägglund, partiledare Kristdemokraterna
Maria Larsson, första vice ordförande Kristdemokraterna
David Lega, andre vice ordförande Kristdemokraterna
"Enligt medicinsk och psykiatrisk expertis bör de transsexuella som vill och har de medicinska och psykologiska förutsättningarna att genomgå behandling, få så kallad könskorrigerande behandling, alltså byta kön. Efter denna behandling kan personen byta juridisk könstillhörighet. För att komma i fråga för sådan behandling måste personen genomgå grundliga undersökningar."
Samtidigt kan vi ju i praktiken se att de inte riktigt har den insyn och kunskap, som kan avkrävas av beslutsfattare på den nivån över hur det egentligen är konstruerat. Det vanliga är inte en könskorrigerande plastikkirurgi först. Det är den medicinska hormonbehandlingen följd av en satt diagnos av tillståndet som föregår den faktiska juridiska fastställelsen, med en föregående tvångssteriliseringen som en förutsättning för densamma. Trots hormonella och andra behandlingar och en satt diagnos, är det alltså än idag den genomförda steriliseringen som blir villkoret för den juridiska fastställelsen. Eller det egentliga faktiska könsbytet, när det inte har med det plastikkirurgiska ingreppet att göra. Det är den permanenta steriliteten och fortplantningsförbudet, som märkligt nog är det huvudsakliga i lagstiftningen [Lag 1972:119]. Det gäller nu för alla som arbetar med denna fråga att styra rätt, göra det på ett sådant sätt att det blir mer förståeligt, med en mer tillgänglig kunskap för alla och envar för allas bästa.
Det är nu det här riktigt viktiga arbetet kommer in i en ny fas, där allt nu ska falla på rätt plats och på ett sådant sätt att det minimerar skadorna som redan finns och att alla drabbade kan få den upprättelse som nu kanske skymtar runt hörnet, även om det sitter långt inne [SOU 2000:20, SOU 1999:2].

Vi hoppas nu på att allt går så fort och smidigt som det är möjligt, under den största transparens för samtliga parters bästa.

SvT, QX, RFSL, Caroline Szyber (Kd).

New Renaissance [1][2] på Newsmill.

February 13, 2012

I morgon är årsdagen för upproret i Bahrain

Inledningsvis är det en fördel, att ha sett dokumentären "Shouting in the dark". Berättelsen om revolten som världen glömde och fortfarande väljer att glömma bort.

Situationen i Bahrain fortsätter på detsamma sätt, som den började förra året. Den konstanta repressionen av ett helt folk, vilket numera är välbekant. Det stora problemet är just tystnaden, mörkret och glömskan som omger hela situationen. Befolkningen lider, informationen finns där men sedan? Det är inte lika populärt som Syrien eller Egypten, trotts att våldsamheterna inte står dessa efter i brutalitet.
SvTs Dokument utifrån har visat Shouting in the dark, kl: 22.00 en söndagskväll. Det blir inte många personer som ser den dokumentären, hur bra den än är.

Konflikten i Bahrain kan beskrivas som ett proxykrig mellan USA och Iran. Ett krig som inte får komma till stånd, när världsfreden då kan stå på spel. Men det i sig ursäktar inte tystnaden som omgärdar situationen, när den säkerheten enbart är fiktiv. Informationen finns där om de svenska och USAs intressen som föreligger, inte minst vapenexport och reservdelar (R&D), USA har sin 5 flotta ankrad och som sin hemma hamn förlagd till Bahrain. Men även på telekomsidan finns intressen, där levererar Ericsson utrustningen till den största och statsfinansierade operatören. Numera är det välbekant vad som kan göras med en sådan utrustning. Enligt kontakter i Bahrain skördades de flesta offren, innan de lärde sig hur de skulle använda sina mobiltelefoner och datorer på ett säkrare sätt. Men det är enbart en del av vad som pågår, de måste fortfarnde ut på gatorna och visa vad de tycker.


Zainab Alkhawaja
 Bilden visar Zainab Alkhawaja, en av systrarna Akawaja som fick ett speciellt hedersomnämnande av FNs kommissonär för de mänskliga rättigheterna:

"In Bahrain, inspired by the uprisings in Tunisia and Egypt, protesters gathered for several weeks in the centre of the capital – Manama - to demand action to tackle economic hardship, the lack of political freedom and discrimination in jobs."
Nu har Zainab återigen blivit arresterad:Zainab har en mycket stor tur när hon är mycket välkänd och kan räkna med en omfattande hjälp. Alla har inte den turen men hon har och Amnesty finns nu där, men omvärlden behöver personer som Zainab som symboliserar friheten och motståndet. Vad som pågår behöver få mer utrymme och exponering, vilket vi kan ge till en viss del. Men här måste även media ta sin del, belysa och analysera situationen.February 8, 2012

Sven-Erlands sista blogg – snart tystad av Dagens Nyheter?

Är det ett sätt att tysta politisk satir,eller ett normalt sätt att bedriva upphovsrättsliga mål för media, DN i det här fallet? Det får var och en bedöma på egen hand, men vad Sven-Erland tycker om det är också väsentligt. Vad som är viktigt är också den ursprungsartikel, som gav upphovsrättsliga problem.

Sven-Erland har som brukligt är, tagit hänsyn till sakförhållandet och avlägsnat den syndande grafiken.


New Renaissance Network i replik till Bengt Malmgren

New Renaissance skriver på Newsmill: "Transplantationer förändrar frågan om tvångssteriliseringar".
Det är Maria Jern och Jens Odsvall, som skriver och bemöter Bengt Malmgren som skriver på Newsmill, om en dold ideologisk agenda, som orsak till transpersoners ovilja mot att bli steriliserade/kastrerade.

"Psykiatriker: Ju mer jag tar del av argumentationen mot steriliseringskravet vid könsbyte, ju mer övertygad blir jag om att det var ett klokt beslut att inte ändra lagen nu. Retoriken har varit minst sagt högljudd från dem som vill slopa steriliseringskravet och ju högljuddare, desto tunnare i sakinnehåll. Och ibland blir det obehagligt som hos centerpartisten Abir Al-Sahlani som på twitter jämför alliansen med nazister".
Bengt Malmgren är medlem i den kristna tankesmedjan Chlaphaminstitutet, vilket kan förklara något av den märkliga inställning han har. Det är inte helt okänt, att kristenheten har svårt för transpersoner och sådant som kan ter sig avvikande från deras normer. Inte minst har det åskådliggjorts av Kristdemokraterna här i Sverige, där tolleransen stadigt vinner nya lågvatten nivåer. Vi har skrivit om detta tidigare (Jens Odsvall och Amanda Brihed, Amanda Brihed).

February 5, 2012

The fundamentalistic party to the government, still wants forced sterilization

Göran Hägglund (Kd) and Maria Larsson (Kd)

 The christian  fundamentalistic party to the Alliance government (Kd) wants to keep the forced sterilization act of 1972, which requires transgender people to be permanently rendered sterile and prohibited to breed. Even when the medical profession on transgenderism says no to the practice, they want to uphold it. Still, even with trumped up non issues, neither Göran Hägglund (Kd) the newly reelected partyleader, nor Maria Larsson (Kd), can defend the forced sterilization act and It´s practice. The only way to defend the act, is to dehumanize the transgender community and turn them into "non humans" as it is according, to swedish law, illegal for the state since (1976), to forcefully render "humans" sterile.


"Vi är inte ensamma": En nazistisk affisch från 1936 med flaggor från andra länder med tvångssteriliseringslagstiftning.
The text above says: "We are not alone": A nazi flyer from 1936 with banners from countries with forced sterilization as a practise.

Göran Hägglund (Kd) on human rights and dignity, and that we must not forget the terrors of the Holocaust. But he forgets the transgender community and leaves them behind.

What about transgender rights then? As they do have rights, according to the European council on human rights and the United Nations commissioner on human rights.

February 3, 2012

Turkiet brister i respekt för mänskliga fri- och rättigheter

”Bästa sättet att kontrollera ett folk är att få det glömma sin historia” skrev Mustafa Kemal Ataturk, skaparen av nutida Turkiet, en gång i tiden. Tesen kan diskuteras, men den formar politiken än idag i det moderna Turkiet. Att vara etnisk kurd där har inneburit en avsaknad av rättigheter som vi i friare samhällen har tagit för givna.

Ända sedan 1930-talet har den kurdiska befolkningen i landet utsatts för en tvångsassimileringspolitik i syfte att hålla landet monokulturellt och monoetniskt. Detta har tagit sig uttryck i form av förbud av och motstånd mot alla former av avvikande kulturella yttringar, i synnerhet kurdernas. Detta har gällt språket, rätten till utbildning på det egna språket, och kurders rätt att organisera sig och stödja de politiska rörelser de själva vill.

Kurdiska reaktioner mot denna politik har bekämpats med kraftig brutalitet. Systematiska massarresteringar (även av minderåriga), förföljelse, tortyr och fängslande utan rättegång är skrämmande exempel på detta. Turkiet är det land som under 2011 fått i särklass flest domar mot sig i den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Till detta kommer etnisk rensning och massmord. Ett exempel på detta är förstörandet av mer än 3000 mindre samhällen och tvångsförflyttning av närmare 400 000 civila kurder under 80-talet. Den värsta enskilda incidenten som hänt har nog varit Dersim-massakern på 30-talet, som snarast bör betraktas som ett folkmord eftersom det kostade mer än 60 000 människor livet.

Vidare har staten genom skuggoperationer och öppna militära aktioner genomfört summariska avrättningar av kurder. Antalet offer för dessa uppskattas till minst 40 000. Dessutom har vi under flera år hört rapporter om användning av stridgas, napalm och vit fosfor mot kurderna.

Denna terror har inte upphört än idag.

Massarresteringarna fortsätter, likaså de militära attackerna och de summariska avrättningarna. Under senare år har man upptäckt över 30 massgravar i den kurdiska delen av Turkiet, och folkrättsorganisationer befarar att antalet massgravar kan vara upp mot flera hundra. Ett antal har hunnit grävas upp, bland annat en i dagarna där man hittills hunnit identifiera 23 skjutna individer. Vidare fortsätter militära aktioner, ofta över gränsen till Kurdistan i norra Irak, där attacker har urskillningslöst ägt rum. Detta föranledde bland annat Roboski-massakern i kurdiska delen av Turkiet, där 36 civila – varav 20 var under 18 år – dödades i en flygattack.

Turkiets politik drabbar även barnen. I nuläget antas 3000 kurdiska minderåriga sitta i turkiska fängelser.

Detta är ett axplock av övergrepp som bryter mot FN:s universella deklaration för mänskliga rättigheter och mot Europakonventionen. Dessa övergrepp är oacceptabla och strider mot den humanism och moral som den demokratiska människosynen står för.

Vi som deltar i detta bloggupprop vill att Sverige och EU ställer respekt för de mänskliga rättigheterna som ett krav för ett turkiskt inträde i EU. Vi vill att regeringen använder alla tillgängliga demokratiska påtryckningsmedel för att få Turkiet att respektera människors rättigheter. Dessutom vill vi att Turkiet får klart för sig att de måste släppa de fängslade barnen omdelbart.

Stöd vårt bloggupprop för att få Turkiet att släppa minderåriga som arresterats av politiska skäl. Delta i debatten för kurdernas mänskliga rättigheter i Turkiet och mot den turkiska statens brutala politik. Sprid informationen vidare till berörda och intresserade.

Tillsammans kan vi kan skapa förändringar som garanterar de mänskliga rättigheterna och som leder till att de gemensamma konventionerna efterlevs.

*****

Detta är ett bloggupprop som initierats av @Absolute Banana och stöds av flera bloggare. T.ex:

Torbjörn Jerlerup
Frihetssmedjan.se
Svarten.se
Cherin
Beelzebjörn
Niklas Starow
Signe Rocklin
Louise Persson
Patrick Baltatzis
Bawar Ismail
Amanda Brihed
Jens Odsvall
Nima dervish
Per Pettersson
Emma -Opassande
*******

Taggar att följa på twitter: #twitterkurds #kurdistan #Mersin17 och #Turkiet sista taggen används som en allmän tag till just detta uppropet.