January 21, 2012

Viktiga nyanser försvinner i nyhetsflödet

New Renaissance har en uppföljande artikel, på den mediekritiska debattportalen Second-Opinion. Till den vi tidigare publicerade på SvT-Debatt: Södersjukhuset är en skymf mot oss som blivit drabbade av våld i nära relationer.
Det ansågs efter ett tag att vad personalen på Södersjuhusets akutmottagning, egentligen tyckte i frågan om misshandlade / våldtagna kvinnor inte stämde, det var egentligen en medieanka. Det är inte en medieanka. Chefsläkaren Anna Nergårdh:

"– Det här är tråkiga siffror. Vi arbetar aktivt med frågor kring den här patientgruppen, inte minst på akutmottagningarna. Tyvärr speglar undersökningen inställningen till misshandlade kvinnor i samhället i stort. Jag tror inte vi skiljer ut oss, säger Anna Nergårdh, chefsläkare på Sös".
Enligt Anna Nergårdh själv, har altså personalen inte bättre förståelse och empati för de patientgrupperna, än vad flertalet ute i samhället har. Observera att det är personal vars uppgift är att omhänderta, utreda och behandla om det så finns själ. Enligt den befintliga statistiken som redovisades i antologin, hade personalen en inte allt för positiv syn på de gällande sakförhållandena:

"vi måste påverka och förändra denna attityd för att kunna hjälpa utsatta kvinnor". Direkt efter detta tar författarna upp ett exempel från USA som tar upp hur den vårdsökandes personlighet spelat in i vårdpersonalens bemötande. "Dessa kvinnor skuldbelades oftare än kvinnor med högre social status eller ett trevligare sätt. De sociala faktorerna och uppträdandet spelade emellertid en betydligt mindre roll om akutmottagningen fortlöpande utbildade personalen och hade fasta rutiner för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor."
Författarna till antologin var inte entusiastiska, över den situation de fann råda på akutmottagningen (SöS). Att i det läget kalla rådande situation för en medieanka, eller att det är som det är med den situationen, när det är som vanligt. Det är ingen vidare bra inställning. Vare sig till personalen, personalsituationen, eller till situationen i övrigt. Vad som inte framkommer är hur det egentligen står till med övriga grupper som söker hjälp, som HBTQ-personer och andra minoriteter i samhället. Med avseende på den debatt, som har varit i både media och på nätet om tvångssteriliseringar av transpersoner. Är det en synnerligen relevant frågeställning, hur den minoritetsgruppen behandlas inom den svenska hälso- sjukvården. Amanda Brihed på Newsmill: Regeringen har kohandlat bort mitt människovärde.

Det är mycket viktigt framför allt inom den svenska hälso- sjukvården, att behandla och hantera ALLA sökande likvärdigt. Alla sökande ska behandlas i enlighet med de normer och standarder, vi anser ska föreligga i det svenska samhället. Det ska vara med respekt, om den enskilde individen och det med stöd inte bara i hälso- sjukvårds lagen, men även i de statuter om de mänskliga rättigheterna vi har skrivit under och även i vår egen grundlag / regeringsform. Europakonvensionerna om de mänskliga rättighterna.

European convensions, Universal Declaration of Human Rights, Björn Nilsson, Maria Jern.

No comments:

Post a Comment