January 15, 2012

Regeringen är medvetna om övergreppen mot transpersoner

Som rubriken anger skulle det enbart vara fånigt att påstå, att de, i regeringen skulle vara i ovetskap om det gällande förhållandet. Vid det här laget finns kunskapen på plats och ingen kan säga att man inte visste, på det vis som man sade efter andra världskriget och efter förintelsen. Regeringen har fakta på sitt bord och Göran Hägglund (Kd) är som socialminister ansvarig. Detsamma gäller även för Erik Ullenhag (Fp) som hbt-minister.
Socialstyrelsen har klarlagt och påvisat de missförhållanden som föreligger för transpersoner redan under 2010, i dokumentet och tillika ett nytt lagförslag [SoS], det finns även mer och utförlig information som inte är svårhittad [Wikipedia]. Vad som direkt styr den sittande regeringen att inta en sådan radikal hållning, som att stödja folkrättsbrott och genetisk utrotning, direkta grundlagsbrott och brott mot europakonvensionerna om de mänskliga rättighterna. Det står sannolikt att finna hos dem en vilja, att direkt stödja Kristdemokraterna och Göran Hägglund (Kd). Lär mer om varför på SVT-Debatt: Anna-Lena Lodenius, journalist och extremistexpert om KD och Livets Ord:

New Renaissances Amanda Brihed, skriver på Newsmill: Regeringen har kohandlat bort mitt människovärde.

"Kroppslig bestraffning av människor är olagligt i Sverige idag. Men det gäller enbart människor. Därför ser inte våra politiker att det är ett problem att det är kroppslig bestraffning jag och många andra utsatts och fortsatt utsätts för. På grund av att det bestämts vara ett ultimat krav från statens sida för att jag de ska kunna ta ett administrativt beslut om att ändra ett M till ett K eller ett K till ett M i en databas på Skatteverket eller i mitt pass."

Det gör det ovanstående mer tydliggörande. Det är övergrepp och olaga ingrepp i personers liv och kroppar, när de inte ses på och betraktas som människor. 
Dels är tvångssteriliseringar förbjudet sedan 1975-76, när förbud mot den typen av åtgärder infördes. Dels bryter det mot de mänskliga rättigheterna och troligen även mot den svenska hälso- sjukvårdslagen, när inget ingrepp får göras mot en patients utryckliga vilja, och det är att betrakta som absolut. Det är att betrakta som ett brott, både inom Europeiska Unionen, som i enlighet med Förenta Nationernas stadgar, så som det är formulerat i stadgarna om de mänskliga rättigheterna [Human Rights Watch].


"On January 12, 2012, several Swedish politicians belonging to parties in your coalition government spoke publicly about a coalition agreement not to change the Swedish transgender law. The requirement that people who want to change their legal gender are compelled to be sterilized would remain law. Later that day, Minister Erik Ullenhag issued a statement in which he denied such a coalition agreement. He stated that the government is still studying the matter and as of yet has not reached an agreement to remove the forced sterilization."
Ska vi i praktiken lägga ned de demokratiska processerna, eller ska vi vidmaktålla dessa för allas vårat bästa? Det finns nog enbart ett svar på den frågan och där vinner de demokratiska, vi behöver dessa för ett väl fungerande samhälle. Men för att det ska kunna realiseras, måste vi ha ett fungerande lagsystem och ett fungerande parlament. I och med det som nu pågår sätts allt detta ur spel, när det är mer av ett internpolitiskt spel inom alliansen och inte i nationens intresse, eller civilsamhällets intresse att det får fortgå.
Det ställs även på sin spets när vår statsminister med all tydlighet inte uttalar sig i viktiga frågor som denna, tystnaden från Reihnfeldt (M) är direkt öronbedövande när det kommer till svåra och inte rena populistiska frågor. Det är svåra övergrepp och integritetskränkningar som dessa personer utsätts för, det vi kräver är att det måste bli ett omedelbart stopp för den behandlingen. Det finns de personer vilka har en annan uppfattning. Den devierar kraftigt mot vad vi vet, där de anser det vara fördelaktigt och att personer egentligen vill bli steriliserade och genomgå en tung kirurgi med de risker det för med sig. De ser inte till vare sig juridiska eller medicinska fakta [Hanna Söderström], det är av ett mer så som de ser det "kristet förhållningssätt" [Hur rimmar tvångssteriliseringar med kärleksbudskapet, KD?] där Sverige har en synnerligen otäck historik på området, när vi går på djupet och analyserar den [Tvångssteriliseringar pågår fortfarande], [1997 års steriliseringsutredning(S 1997:14) pdf], [eugenics], [rashygien]

SvD, DN, DN, Göteborgs Fria, Expressen.

 

No comments:

Post a Comment