January 5, 2012

2011 12 15, EU Commission Data Retention Reform

Europakommissionen har nu en ny rapport, om det nu mycket omtalade datalagringsdirektivet. Enligt kommissionen finns det inga bevis för direktivets påstådda fördelar, när enbart 11 av 27 nationer har något att säga om det. Därför måste nu den bredare allmänheten fås att inse fördelarna med direktivet, även om de påstådda fördelarna inte finns.2011 12 15, EU Commission Data Retention Reform

Det finns verkligen inte mycket bevis för effektiviteten av direktivets införande och påstådda effekter på brottsligheten och stöd vid polisiära efterforskningar. (Svart Måndag)

Statistik från Tyskland:
Den ovanför liggande bilden och statistiken, är över antalet registrerade brott.


Den här bilden är statistik över den uppklarningsfrekvens, som datalagringen har medfört.

Det finns verkligen inte mycket till bevis, för att datalagring skulle medföra något positivt för brottsutredningar. I den nya texten vill även Kommissionen att det ska gälla för lindrigare brott, inte enbart för den grova brottslighten. Det är en betydande glidning på brottsskalan. Direktivet sköts upp tidigare i år via en minoritetsröst, lagda av Miljöpartiet och Vänsterpartiet i den svenska riksdagen.

Initiative für Netzfreiheit, Jon Wessel-Aas, quintessen, Jerry Weyer,

No comments:

Post a Comment