November 27, 2011

Rekonstituerande/Rekonstruerande Möte: Föreningen Svart Måndag/New Renaissance Network

**** INBJUDAN TILL REKONSTITUERANDE ÅRSMÖTE ***
FÖRENINGEN SVART MÅNDAG

MÖTESPLATS: FÖRENINGENS TEAMSPEAKSERVER ONLINE.
DATUM: SÖNDAG 18 DECEMBER 2011
TID: KL. 15.00-18.00 

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Odsvall (ordförande)
Telefon 0702-187722
Mail jodsvall [snabel-a] gmail com, jens . odsvall [snabel-a] newrenaissancenetwork org

Amanda Brihed (Språkrör, grundare)
Telefon 0733-211290
Mail amanda . brihed [snabel-a] gmail com, amanda . brihed [snabel-a] newrenaissancenetwork org

Mikael Lassi (IT- och Kommunikationsansvarig)
Telefon 0765-778397
Mail mikael . lassi [snabel-a] gmail com


Björn Nilsson (Decharge)
Telefon 0736-143992
Mail beelzebjorn [snabel-a] gmail com

November 22, 2011

De svenska utvisningarna till Syrien

För den som har följt  och följer med i utvecklingen, av den arabiska våren och hur utvecklingen ser ut i regionen. Med den den historiken i tanken, ter sig de svenska utvisningarna till Syrien som lite lätt udda. Syrien är en nation som Utrikesdepartementet ber svenskar lämna, när läget är så pass instabilt. Läget är för övrigt mer än instabilt, det gränsar till ett fullskaligt inbördeskrig. Enligt FN har ungefär 3 500 personer dött sedan konflikten startade i Mars, de siffrorna förändras snabbt uppåt för varje dag som går. 15 000 sägs ha deserterat från den syriska krigsmakten, där många av dom får en fristad i Jordanien. Andra desertörer eller kanske snarare frihetskämpar, tar till vapen mot sin egen regering.

Hur kan det då komma sig, att Sverige väljer att utvisa personer just till Syrien?
Som en reaktion på detta tar ett antal bloggare och organisationer upp just den frågan, i en gemensamt uppvisad ståndpunkt i frågan:


"Sverige avvisar flyktingar till Syrien, trots det mycket allvarliga läget i landet. Detta är helt oacceptabelt. Europakonventionen förbjuder uttryckligen länder som undertecknat att avvisa människor som riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling. Detta har dessutom understrukits i flera domslut i  Europadomstolen. Europakonventionen är inskriven i svensk lag."

Därför ska vi inte utvisa oppositionella eller andra flyktingar, tillbaka till de länder vilka är i krig eller intern konflikt. I Syrien är det på randen till ett fullskaligt inbördeskrig, ändå utvisar vi personer till dessa områden, vilket vi för övrigt gör ganska ofta. Då av orsaker som har mer med internationell maktpolitik att göra, betydligt mindre med humanitära omsorger och respekt för svensk lag.

Den arabiska våren nådde Syrien mars i år och människor tog till gatorna i fredliga  demonstrationer, för att protestera mot Assad-regimen. Rapporter om fler dödsoffer tillkommer varje dag. Till  regimens facit kan dessutom otaliga sårade och tiotusentals fängslade, hotade och torterade människor läggas. Regimen har bland annat särskilt riktat in sig på läkare som ger vård till skadade demonstranter." [länk] Är det en situation vi enbart stillatigande ska åse utan någon reaktion? Absolut inte. Absolut inte när den egna syriska krigsmakten brutalt används, för att kväsa den egna befolkningen.

Vad som inträffar i Syrien riskerar att påverka hela regionen, i synnerhet som det nu kommer rapporter över syrisk trupp, som beskjuter turkiska medborgare.

"(AP) 
ANKARA, Turkey - Turkey warned Syria's president Monday that he cannot continue to oppress his people with tanks and guns forever, even as Syrian soldiers opened fire on at least two buses carrying Turkish citizens, witnesses and officials said."

Rena provokationer mot Turkiet, kanske för att provocera fram en motreaktion? Hur många provokationer ska det internationella samfundet tåla från Syrien, innan det blir riktiga motåtgärder?

Det råder en situation både i Syrien och i hela mellanöstern, där sveriges handlande starkt måste ifrågasättas. Utvisningar ska stoppas och ska inte få förekomma till den regionen, när de vilka ska förpassas ut ur vårat land och dit. De riskerar på allvar sina liv och hälsa, om de återvänder till vad de sökt fly från.

Emma Marie Andersson, Annarkia, Absolute Banana, Torbjörn Jerlerup, Liberaldemokraterna, Camilla Rågfors, Per Pettersson, Frihetssmedjan, Signe "Yamiko" Rocklin, Björn Nilsson, Carina Wellton, Frekar06, Markus Kylberg, Liberaldemokraterna, Nordic Dervish, Zac's åsikter på ett fat.