March 16, 2014

Sverigedemokraterna uppstod inte ur ett politiskt vakuum, den fascistiska myllan var redan välplöjd

Skrev den här artikeln på Newsmill 2012, men när Newsmill nu ligger nere och ämnet är mycket akuellt återpubliceras artikeln som en bloggpost.

Det är klart att Sverigedemokraterna kom någon stans ifrån, men det kräver modet
att vi ser till vår egen historik och vår egen historia. 
Detta  är något vilket vi måste ta på ett riktigt allvar, 
både för att kunna förklara och för att se helhetsbilden. 
Det är även den stora bristen i den samhällsdiskussion som är för närvarande, 
när diskussionen om vår egen historia överhuvudtaget inte finns med i bilden och 
i ekvationen.
 
Vi kan alltid betrakta Sverigedemokraterna som en extrem och liten del av det svenska samhället och vår samhällsstruktur, men det blir därmed en helt felaktig slutsats vi drar. I stället ska vi med nödvändighet se på rörelsen i sin helhet, vi måste kalla den sverigedemokratiska rörelsen och säga som det egentligen är. De kom ut ur, de växte upp ur den svenska folkmyllan och ur en långtida svensk tradition. De steg fram ur det riktigt pursvenska folkdjupet. Deras folkrörelse steg inte fram ur något vakuum som en del påstår, det borde egentligen inte behöva förklaras (Hanna Hallgren, Feministisktperspektiv 2012-11-15). De kommer undantagslöst ur en lång tradition av svenskhetens, rationalismens och exeptionalismens förtryck av minoriteter. Vilket var ett förtrycket som inte uppstod med Sverigedemokraterna, när det var åsikter vilka redan fanns på plats sedan länge och är historiskt sätt ingen större nyhet. Romer, Samer, Statare och avvikare, halta och lytta. Även slavhandel med vår gamla koloni St. Barthélemy som ett transitland av alla slavar, vår dåvarande koloni stod i centrum för all denna slavhandel. Den svenska kolonin var självaste navet i slavhandeln över Atlanten under den transatlantiska slavtriangeln (Kitimbwa Sabuni), där den även kom att beskattades av den svenska staten.
De teorier som utgör den ideologiska basen för Sverigedemokraterna, kommer även från den tid och ur de ideologier, där den äkta svenska folkstammen skulle stöpas och stöpas om rätt. Det var redan under Carl Von Linné på 1600-talet, under sina studier av Samerna. Med den kategoriseringen av Samer, som Linné utförde och även med bildandet av eugeniken, den praktiska delen av rasläran och rashygienen. 1910 då bildas Svenska sällskapet för rashygien och 1922 startade det Svenska rasbiologiska institutet (Herman Lundborg) sin verksamhet efter att representanter för alla partier i riksdagen hade motionerat om frågan. Syftet var att vetenskapligt arbeta för att bevara den svenska folkstammen och dokumentera det svenska folket. Från 1930-talet och framåt, där den första lagen kom 1935 (Levande historia). Det blev än mer accentuerat när nazismen gjorde sitt riktiga genombrott i svensk politik, när den svenska folkstammen skulle rensas från dåliga arvsanlag betydligt mer koordinerat (Gunnar och Alva Myrdal, Kris i befolkningsfrågan 1934). Det var införandet och användandet av tvångsinternering, tvångssterilisering och lobotomering som medicopolitiska, sociala verktyg för våra myndigheter och för vårdapparaten. Detta för att de skulle kunna kontrollera befolkningen, nativiteten och därmed den svenska folkstammens utveckling.
De så kallade ”Tattarkravallerna”, förföljelserna av Romerna i Jönköping 1948, även kallat för den svenska kristallnatten. Där Jönköping och andra orter skulle rensas rena från alla ”Tattare” med myndigheternas goda minne, där även polisen aktivt hjälpe till med utrensningarna. Romer och Samer kunde tvångssteriliseras lagligen ända fram till 1975. Lag 1944:133 om sterilisering/kastrering tas inte bort förrens NU, vid nyår enligt planerna. Nästa år om det nya lagförslaget (Ds 2012:46Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet”) går igenom riksdagen. Då är tanken med den nya lagen, att då ska tvångssteriliseringarna upphöra. De tvångssteriliseringar som nu utförs på transpersoner som ett lagkrav, när de saknar rätten till fortplantning och därmed även rätten till sin egen kropp; (Lag 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall). Dessa lagliga övergrepp mot transpersoner, denna praktik av tvångssterilisering och med denna pågående utrotning av en minoritet. Den medicinska praktiken ska då planerat upphöra från och med den 2 Juli 2013, om det blir som planerat vill säga. Det är ur denna den riktiga äktsvenska, den riktigt ursvenska och den äkta svenska myllan, som Sverigedemokraterna vuxit fram ur och vuxit sig starka utav. Rasbiologi och eugenik enda fram tills i våra dagar, är någon sedan förvånad över att detta riksdagsparti har ett så pass stort och starkt stöd? Stödet för sådana partier har funnits länge här i Sverige och inom samtliga partier, vi har enbart rationaliserat bort detta ur vår sinnebild.
Vi kan även se detta i hur den svenska staten behandlar migration och migrationsärenden. Bulgariska Romer beläggs med visumtvång, detta med meningen att försvåra och förhindra att de söker asyl i vårat land. Vi ser det i hur Migrationsverket hanterar asylärenden, HBT-personer utvisas utan eftertanke till länder där de aktivt förföljs av myndigheterna i sitt eget hemland. De behöver ju inte vara så öppna för att skydda sig enligt den svenska myndigheten. De utvisas till länder som exempelvis Uganda, där HBT-personer konstant är belagda med ett hot om dödsstraff och repressiva åtgärder. Eller i fallet där en Somalier utvisas. Inte till Somalia utan till ett helt annat land, när Migrationsmyndigheten inte förstår den somaliska dialekten. Men det spelar ju inte så stor roll eller hur, eller gör det det?
Eller med ett annat ordval, så gör den svenska exeptionalismen sig kraftigt påmind.

Det som har inträffat, har egentligen inte inträffat och om det nu har inträffat, så var det så lite att det inte spelade någon större roll. Men när vi gjorde det, så var det ju inte olagligt.

February 11, 2014

Theday We Fight Back

Dags att säga nej till massövervakning och masslagring av personinformation, när det sker på minst sagt skakiga och dåligt förklarade anledningar. Där slutsatser dras ur ett underlag som inte håller måttet, vilket medför dåligt skrivna lagar som förminskar våra mänskliga rättigheter. Det eliminerar fundamentet för vår rättssäkerhet, yttrandefrihet och skydd från övergrepp av myndigheter vilka agerar utefter och på grund av en mycket tveksam information. Dåligt insamlade och sammansatt information utan grund och sammanhang, innebär felaktiga och tveksamma myndighetsbeslut och eventuella ingrepp där rättssäkerhet och liv sätts på spel vid inbrytningar som den i Göteborg 2010.

Ytterligare en bortförklaring och rationallisering av fakta, bara för att Kina och Ryssland är diktaturer utesluter det inte den massövervakning och masslagring som USA, Sverige och andra så kallade demokratiska länder gör. Det är ett synnerligen farligt sätt att utveckla en demokrati på, det är samma metodik som just de diktaturer vi anklagar för övergrepp och intrång i privatlivet använder för att kontrollera sin egen befolkning, sätta fast både oliktänkande samt publicister. Det är samma metoder som våra egna bolag använder när de enbart säger att de lyder det lokala lagsystemet, när de driver verksamhet i länder som Ukraina och Belarus. Densamma bortförklaring och rationallisering för att förminska skadorna och det demokratiska underskottet för sig själva, inför den egna hemmapubliken och en eventuell kundkrets.

The Day We Fight Back: Feb 11th day of action on surveillance and privacy reforms

Fight back: Take part TODAY!

Today -- Tuesday, February 11th -- thousands of websites and groups are protesting online as part of The Day We Fight Back against mass surveillance.

Since June, ongoing revelations about the NSA's activities have shown us the expanding scope of government surveillance. Today is the day.  People around the world are demanding an end to mass spying.  Click here to take part.
A broad coalition of organizations, companies, and individuals are loudly voicing their stance against unwarranted mass spying—over 6,000 websites have joined together today to demand reform.  Countless users—represented by groups like EFF, Demand Progress, ACLU, PEN, and Access, as well as companies like Google, Twitter, Mozilla, and reddit—demand reform to governmental collection of innocent users' information.
Over the past few years, we've seen the Internet as a political force make waves in Washington. From our defeat of the Internet censorship bill SOPA to our battles over CISPA, and the TPP, history has shown that we can activate our networks to beat back legislation that threatens our ability to connect, as well as champion bills that will further our rights online.

Click here to join today's effort by placing a call, sending an email, or signing a petition -- it'll just take a minute or two.
We can win this. We can stop mass spying. With public opinion polls on our side, unprecedented pressure from presidential panels and oversight boards, and millions of people speaking out around the world, we've got a chance now to change surveillance policy for good.
Last year, we were presented with a new opportunity—an opportunity in the form of leaks that showed us the truth about deeply invasive surveillance programs around the world. This is the year we make good on that opportunity. Let's ensure that sacrifices made by whistleblowers and risks taken by brave journalists were not done in vain.

January 9, 2014

Vi är tillbaka i FRA-debatten från 2008

Vi är tillbaka i FRA-debatten från 2008, New Renaissance var en de organisationer som tog debatten för öppenhet och rättssäkerhet. Då som Svart Måndag.
FRAs samarbete är mer djupgående än vi var säkra på då. Sverige anses nu vara en nyckelspelare i ett globalt övervakningsnätverket.
Det är hög tid att ta tag i situationen, den måste förändras till det bättre.
Hur säker är egentligen vår kommunikation, vilka spårar våra förehavanden?

I Snowdendokument som SVT avslöjat [Pdf] framgår att NSA den 18 april 2013 hävdar att FRA kan bestämma NSA selectors (sökbegrepp för inhämtning), "Access for special collection iniatives", NSA har troligen direkt access till våra samverkanspunkter.

Med de avslöjanden om hur USA, Storbritannien och Sverige övervakar trafiken i internetkablar. FRA bygger kontaktmönster över oss, utan giltig anledning och utan ett ifrågasättande.

Carl Bildt (m) glider kraftigt på sanningen om FRA och Sveriges betydelse i Expressen, Onsdag 1 januari2014:

”Hur Sverige har hanterat FRA håller på att utvecklas till ett internationellt föredöme.”

Sverige hjälpte till att förhindra en mer djupgående analys inom EU via vetorätten och stoppade en vidare utredning, ja vi är sannerligen ett föredöme.
USAs NSA och Storbritanniens GCHQ missbrukar sin maktposition, genom övertalning eller tvinga tillverkare att lägga in bakdörrar, genom att påverka internationellt mycket viktiga överenskommelser och standarder. Dessa kan på goda grunder misstänkas innehålla bakdörrar, skadliga virus och säkerhetsbrister.
Vill man vara säker på att datorsystem fungerar, är det bästa och säkraste sättet att använda fri och öppen källkod. Applikationer där alla hjälps åt att kontrollera koden för dolda ingångar, eller efter försvagningar av säkerheten.
Vi måste räkna med att viktiga samhällsfunktioner riskeras, om vi använder slutna datorsystem, med en från användarna dolda och overifierade funktioner.
Viktiga samhällsfunktioner är beroende av den integritet, som överenskommelser och standarder ger. De används för att säkerställa identitet, säkerhet och transparens vid kommunikation och handel över nätet.
Säkerhetsbrister upptäcks och användas av andra med yrkeskunnande och erfarenhet, som kriminella hackare, organiserad brottslighet och främmande makt.

För att garantera säkerheten och att vi kan lita på integriteten i våra nätverk, måste vi veta att programmen vi använder gör vad de är avsedda att göra [TakeCare].
Patienter måste kunna lita på sin journal, dess innehåll, att den inte missbrukas eller kommer på avvägar. Personalen behöver datorsystem där information och kommunikation är skyddad för obehörig åtkomst [Dan Larsson FRA] [SLL, Lägesrapport] [DN].

New Renaissance anser att den offentliga sektorn måste gå över till säkrare system, för att garantera säkerheten. Försvarssystem ska vara säkra och inte innehålla bakdörrar som aktiveras vid ett angrepp, spioneri eller vid industrispionage mot svenska företag. Angrepp på bokningssystem verkar förlamande på samhället när de inte fungerar. Det kränker våra privatliv, det skadar allvarligt konkurrenskraften i form av industrispionage mot företag, myndigheter och offentlig sektor. Förlorade kontrakt, stulen forskning och länsade privatkonton. Det är verklighet idag, mörkertalet är enormt, NSA är bara en aktör och FRA är djupt involverad i detta.

January 4, 2014

Pictures from the FRA-demonstration in 2008

Norrmalmstorg, in Stockholm 2008. Participating in former Svart Måndag, the present New Renaissance demonstration. Preparations befor "Hoppets demonstration", in the city of Stockholm.

November 30, 2013

UN rejects mass surveillance

UN rejects mass surveillance:

We can only hope that goverments is willing to uphold the resolution in practice, not only as political retoric.

Other sources of information on the topic:

<http://columlynch.tumblr.com/post/67588682409/right-to-privacy-in-the-digital-age-u-s>
<http://www.hrw.org/node/120813>
<https://www.accessnow.org/blog/2013/11/21/message-to-u.n.-general-assembly-stand-up-for-right-to-privacy-in-the-digit>
<https://www.eff.org/deeplinks/2013/11/ungaletter>

We have to be sceptical when it comes to the state and the authoritys, to stand by the wording of the protocol. The Swedish state and by law implemented mass surveillance of the public is deepening, rather than under political and public controle. With less tranceparency when the secret police (Säpo) want´s automatic and unhindred full access (Maintrac), to trafic and content data via the EU blanket data retention and the secret military surveillance authority FRA, and as such from the 5eyes network. With a direct cooperation with the US surveillance authority the NSA.

<http://newsroom.tele2.se/nyheter/tele2-kommenterar-medierapporteringen-kring-automatiserat-flode-till-myndigheter/>
<http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3788288.ece>
<http://news.cision.com/se/bahnhof/r/varnade-for-overvakning--hotas-av-stamning,c9503871>
<http://www.telecompaper.com/news/tele2-says-authorities-are-too-keen-to-request-customer-data--980698>
<http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14033&LangID=E>

September 23, 2013

Polisens lägger sociogram på Romer, med avancerad programvara från IBM, i2

Varför polisen gjorde detta är mycket intressant, men att de överhuvudtaget satte upp detta register är anmärkningsvärt, så anmärkningsvärt att det tyder på en mycket långt gången hybris inom poliskåren, förklarar sådant som mentaliteten bakom Reva och mycket annat. Man gör helt enkelt skillnad på människor och människor. Ingen hos polisen har ens reflekterat över att det kan bryta mot svensk grundlag, Europakonventionen ECHR och Lissabonfördraget. Det är det absolut värsta, när det säger mer om polisen, vårt lagsystem och de rättsvårdande myndigheterna inklusive departement och den politiska översynen.

 

The New Renaissance Network CALLS UPON Sweden

The New Renaissance Network CALLS UPON Sweden TO PROTECT PRIVACY AGAINST UNCHECKED INTERNET SURVEILLANCE

GENEVA, SEPTEMBER 23-2013 Today The New Renaissance Network joins a huge international coalition in calling upon Sweden to assess whether national surveillance laws and activities are in line with their international human rights obligations.

New Renaissance has endorsed a set of international principles against unchecked surveillance. The 13 Principles set out for the first time an evaluative framework for assessing surveillance practices in the context of international human rights obligations.

A group of civil society organizations officially presented the 13 Principles this past Friday in Geneva at a side event attended by Navi Pillay, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, Frank LaRue, during the 24th session of the Human Rights Council. The side event was hosted by the Permanent Missions of Austria, Germany, Liechtenstein, Norway, Switzerland and Hungary.

"We communicate through the Internet, we express ourselves and get a lot of our daily information from the Internet. The fundamental human rights and freedoms must be protected in an increasingly Internet based society. BLANKET MASS SURVEILLANCE CONSTITUTES A MAJOR PROBLEM ON A GLOBAL SCALE - Jens Odsvall, Chair of Administration, New Renaissance Network."


"We must realize that the Internet is not just a mear issue about communication and internal dialogue between citizens of any given nation. It is first and foremost one of, if not the, key tool to democratization and to learning and education in the World today. It has been the forebearer of many a peace process and many a victory over poverty, dictatorship, famine; of women's and lgbt rights struggles and many other fights around the modern World that have plagued the World to this day and that will surely plague the World for years to come. Without a free Internet, these human rights issues will haunt the human race for longer than we can possible both imagine and tolerate. - Amanda Brihed, Chair of Operations, New Renaissance Network."


Navi Pillay, the United Nations High Commissioner for Human Rights, speaking at the Human Rights Council stated in her opening statement on September 9:

Laws and policies must be adopted to address the potential for dramatic intrusion on individuals’ privacy which have been made possible by modern communications technology.”

Frank La Rue, the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion made clear the case for a direct relationship between state surveillance, privacy and freedom of expression in this latest report to the Human Rights Council:

The right to privacy is often understood as an essential requirement for the realization of the right to freedom of expression. Undue interference with individuals’ privacy can both directly and indirectly limit the free development and exchange of ideas. … An infringement upon one right can be both the cause and consequence of an infringement upon the other.”


Find out more about the Principles at https://NecessaryandProportionate.org


CONTACTS

NGOs CURRENTLY IN GENEVA FOR THE 24TH HUMAN RIGHTS COUNCIL

Access
Fabiola Carrion - fabiola@accessnow.org

Association for Progressive Communication
Shawna Finnegan - shawna@apc.org

Center for Democracy and Technology
Matthew Shears - mshears@cdt.org

Electronic Frontier Foundation
Katitza Rodriguez - katitza@eff.org - @txitua

Human Rights Watch
Cynthia Wong - wongc@hrw.org

Privacy International
Carly Nyst - carly@privacy.org

Reporters Without Borders
Lucie Morillon - lucie.morillon@rsf.org
Hélène Sackstein - helsack@gmail.com

SIGNATORIES

United States - International
Danny O’brien - danny@eff.org - @mala
EFF

Argentina
Ramiro Alvarez - rugarte@adc.org.ar
Asociación por los Derechos Civiles

Argentina
Beatriz Busaniche - bea@vialibre.org.ar
Fundación Via Libre

Colombia
Carolina Botero - carobotero@gmail.com
Fundación Karisma

Egypt
Afteegypt

Honduras
Hedme Sierra-Castro - hedme.sc@gmail.com
ACI-Participa

India
Elonnai Hickok - elonnai@cis-india.org
Center for Internet and Society

Korea
Open Net Korea

Macedonia
Bardhyl Jashari - info@metamorphosis.org.mk
Metamorphosis Foundation for Internet and Society

Mauritania, Senegal, Tanzania
Jonction

Portugal
Andreia Martins - andreia@coolpolitics.pt
ASSOCIAÇÃO COOLPOLITICS

Peru
Miguel Morachimo - morachimo@gmail.com
Hiperderecho

Russia
Andrei Soldatov - soldatov@agentura.ru
Agentura.ru

Serbia
Djordje Krivokapic - krivokapic@gmail.com
SHARE Foundation

Western Balkans
Oneworldsee

Brasil

IBEBrasil

September 3, 2013

Inför president Obamas besök 2013, visar vi videon från Hoppets demonstration mot FRA-lagen 2008


Watch Hoppets Demonstration (fp)s del 2 Dennis Startreks Experiences Episodes Videos Blip from New Renaissance on Vimeo.

Det var då 2008 när den svenska massövervakningslagen, röstades igenom i riksdagen. Detsamma gäller fortfarande och har i högsta grad aktualiserats av skandalerna, runt den amerikanska myndigheten NSA. Där de på det grövsta har överträtt både nationell lagstiftning som internationella lagar och konventioner, när de har tagit sig rätten att bedriva både industrispionage och massövervakning, avlyssning av både FN och av Europa parlamentariker. Industrispionage under förutsättningar som de angav var för att skydda sig som nation mot terrorism och terrorister, men som nu används som ett medel mot vänner under förhandlingar. Handelsförhandlingar där de har en förkunskap om vad våra nationers delegater, Regeringar, riksdagsledamöter och förhandlare, vad de har suttit och tagit fram för att skydda vad de ansåg låg i våra nationella intressen. Förhandlingar om att skicka våra soldater till platser som Afghanistan, Libyen och troligen till andra krishärdar som DR Kongo och Syrien. Då 2008 mot samma bakgrund av terror och terrorism röstades FRA-lagen igenom, då det skulle vara för vårat eget bästa. Det är dags att lägga korten på bordet och summera resultatet, i en laga och demokratisk ordning. Eller ska vi fortsatta att spela med och låta allt bero?

August 30, 2013

Nätverket 4 september - demonstration i samband med Obamas besök


The New Renaissance Network kommer att finnas på plats, för att delta i demonstrationen den 4 September.

Det måste bli ett stopp för den massiva övervakning som bedrivas av de underrättelsetjänster och myndigheter, i den föreställningen att det skulle vara positivt för att motverka terrorism och för att komma åt dessa nätverk. Det har visat sig allt mer att det har glider över och används för helt andra motiv och mål. Som med massivt industrispionage mot vänligt sinnade nationer, där det amerikanska NSA infiltrerat det vänligt sinnade Brasilien för att förhindra att landet kan konkurrera på lika villkor. Hur det kan vara i övriga länder och i Europa har bland annat Sveriges regering har sett till att förhindra vidare utredningar, genom att tillsammans med Storbrittanien i all effekt blockera att sakfrågan utreds vidare.
"The talks, due to begin in Washington on Monday, will now be restricted to issues of data privacy and the NSA's Prism programme following a tense 24 hours of negotiations in Brussels between national EU ambassadors. Britain, supported only by Sweden, vetoed plans to launch two "working groups" on the espionage debacle with the Americans."
Sverige som har sitt eget program enligt lag från 2008, den så kallade FRA-lagen. Vi samarbetar som nation intimt med både det amerikanska NSA genom ett avtal från 2007, samt med det brittiska GCHQ, deras motsvarighte till NSA. Det måste bli ett stopp för denna hysteriska utveckling, där det som skadas är vår egen demokrati och dess utveckling. Det skadar även på ett mer personligt plan när det sätter den personliga sekretessen ur spel gentemot statsmakten, vilket påverkar både journalisters arbete och våra privatliv.